Tallinna Tehnikaülikool

2022/2023. õppeaasta sügissemestril saavad kõik tehnikaülikooli infotehnoloogia teaduskonna dekaani nimekirja kuuluvad bakalaureusetudengid 300 eurot stipendiumi ühes kuus, mille eesmärk on motiveerida üliõpilasi õppima nominaalkoormusega ja lõpetama nominaalajaga. 

Stipendiumi näol on tegemist tunnustusega, mis aitab tudengitel õpingutes edeneda ja annab ühese sõnumi, et hästi õppimine tasub ära.
Stipendium aitab tudengitel õpingutes edeneda ja annab ühese sõnumi, et hästi õppimine tasub ära.

IT-teaduskonna dekaani Gert Jervani sõnul väärtustab üheks semestriks ehk viieks kuuks määratav stipendium tudengite panustamist oma õpingutesse, täiskoormusega hästi õppimist ning innustab neid nominaalajaga lõpetama.  

Stipendiumit on õigus taotleda üliõpilasel, kes on immatrikuleeritud bakalaureuseõppesse ja arvatud dekaani nimekirja, mis on kinnitatud stipendiumi taotlemise semestril. Stipendiumi taotlemisekutse on juba saanud kõik eelmisel kevadsemestril dekaani nimekirja kuulunud bakalaureuseõppekavade tudengid. 

Dekaani nimekirja koostamisel ja stipendiumi määramisel lähtutakse muuhulgas järgmistest põhimõtetest: üliõpilase kaalutud keskmine hinne on vähemalt 4,60; üliõpilane lõpetab õpingud potentsiaalselt nominaalajaga, mis tähendab, et ta õpib täiskoormusega ja täidab õppekava kumulatiivselt täies mahus. Järgmine dekaani nimekiri avaldatakse veebruaris 2023. aastal ja siis avaneb uus taotlusvoor. 

IT-teaduskonna üliõpilaskogu (ITÜK) juhatuse esinaise Margareth Lasni hinnangul on stipendiumi näol tegemist tunnustusega, mis aitab tudengitel õpingutes edeneda ja annab ühese sõnumi, et hästi õppimine tasub ära. „IT-tudengitel tekib juba õpingute alguses palju võimalusi kiiresti tööturule liikumiseks, kuid stipendiumi toel saab jätkata kvaliteetse hariduse omandamist,“ märkis Lasn. 

TalTechi IT-teaduskond on tudengeid tunnustanud dekaani nimekirja avaldamisega juba 2019. aastast. Kaks korda aastas (sügisel ja kevadel) avaldatavasse nimekirja kuuluvad tudengid pühenduvad õpingutele ja nende akadeemiline tulemuslikkus on väljapaistev. Nad on eeskujuks oma kursusekaaslastele ning tulevikus nõutud spetsialistid tööturul. Teaduskond soovib muuta dekaani nimekirja stipendiumi traditsiooniks. 

Laeb infot...