Tallinna Tehnikaülikool

Esmaspäeval, 18. novembril avas IT-teaduskonna dekaan Gert Jervan digikeskuse GovAILabi, mille fookus on nõustada ja aidata riigiasutusi uute tehnoloogiliste lahendustega. Labor on partneriks asutuste juhtidele, arenduse ja tehnilistele spetsialistidele paremate valikute tegemisel, tehnoloogia tulevikunägemuse ning tehisintellekti lahenduste katsetamisel.

Dekaani sõnul on viimased kolm aastat võimalik kasutada tehnisintellektipõhiseld lahendusi igapäevaste ülesannete automatiseerimisel ning täiendavate võimekuste loomisel nii töötajatele kui teenuste osana. „Lisaks on viimasel kümnel aastal andmete analüütilised võimalused ja andmete mahud ettevõtetes ja organisatsioonides kasvanud olulisel määral. Selge on see, et avaliku sektori tehnoloogiline arhitektuur ei vasta peagi enam vajalikule tasemele,“ märkis Jervan.

Digikeskuse - pikemalt Goverment Technology and Artificial Intelligence Lab -  töörühma liige Lauri Ilison rääkis, et TalTechil on kavas astuda samm riigiarendajatele lähemale ning luua platvorm, mis võimaldaks ühtaegu õppida tehisintellekti lahendusi looma, arendama ja kasutusele võtma. „Ühtlasi saame anda riigiasutustele nõu, kuidas probleemidele läheneda ning millega arvestada,“ rääkis Ilison. Ta selgitas, et prototüüpimine ja kiire katsetamine annab võimaluse tagasisideks ning alles selle põhjal tegelike teenuste ülesehituse disainimise ja lõppviimistluste loomiseks.

Ilisoni avas, et ülikoolides käib täna võidujooks uute tehisintellekti lahenduste metoodikate ja algoritmide väljatöötamiseks. „Iga nädal ilmub uusi teadustulemusi, mis kirjeldavad probleeme ja tehisintellekti abil leitavaid lahendusi. Valdkond areneb väga kiiresti ja keegi ei taha maha jääda. Samas on valdkonna uudsus tekitanud olukorra, kus mitte kellelgi pole võimalik lugeda raamatust teiste riikide varasemat 10 aastast kogemust tehisintellekti kasutuse kohta, vaid ainus võimalus edasi liikuda, on reaalselt ise katsetada.“ 

Digikeskuse avamisel rõhutas rektor Jaak Aaviksoo digikeskuse loomise olulisust ning kuidas see aitab ülikoolil täita oma rolli ühiskonnas. Riigi vaatest ja tehisintellekti vajalikkusest rääkisid majandus- ja kommunikatsiooni-ministeeriumi asekantsler Siim Sikkut, statistikaameti peadirektor Mart Mägi ning keskkonnaagentuuri direktor Taimar Ala.

Tarkvarateaduse instituudi lektor Regina Erlenheim tutvustas ettekandes samuti esmaspäeval avalikkuse ette jõudnud veebikursust „Elements of AI“. Kursuse eesmärk on levitada tehisintellekti alaseid teadmisi ja oskuseid võimalikult suurele osale ühiskonnast kaasates vähemalt ühe protsendi Eesti elanikest. 

Laeb infot...