Tallinna Tehnikaülikool

TalTech on kasutanud distantsõpet õppetöö läbiviimisekssamamoodi nagu teised kõrgharidusasutused Eestis alates 16. märtsist. 31. märtsil võttis Tehnikaülikooli senat vastu otsuse, et seoses eriolukorraga on õppejõududel õigus jooksvaks semestriks määratud hindamismeetodeid ja -kriteeriume muuta ning õppetööd ümber korraldada nii, et õpiväljundite saavutamine oleks tagatud.

Distantsõppele üleminek on sujunud hästi. E-õpe on TalTechis kasutusel olnud juba varem ja laialdaselt, kuid riiklik eriolukord tingis õppe täielikult e-õppele viimist. TalTechis kasutakse e-õppeks peamiselt Moodle`t, MS Teamsi, Zoomi, Skype’i ja BigBlueButtonit. Vahendi valik oleneb õppejõu eelnevast harjumusest, digipädevuse tasemest, auditooriumi suurusest ja konkreetsetest tegevustest, mida e-õppes soovitakse läbi viia.

TalTechi haridustehnoloogid soovitavad õppejõududel eelkõige jääda Moodle’i ja MS Teamsi kasutamise juurde, sest need olid ka varem peamised õppes kasutatavad kanalid ning nii saab lihtsustada üliõpilaste jaoks distantsõppega kohanemist. Alates 16. märtsist ongi mõlemas keskkonnas tegutsevate talteklaste aktiivsus mitmekordistunud: tavapärase 10 000 tegevuse asemel on tehtud Moodle’is 20 000 tegevust ning kui tavaliselt kasutab MS Teamsi vähem kui 500 töötajat päevas, siis viimase kahe nädalaga on see arv kasvanud 1500-ni.

Tänu kaks aastat tagasi alanud kohustuslike ainete e-tugede hindamisprojektile oskavad TalTechi õppejõud hästi kasutada Moodle’i põhivõimalusi. Distantsõppe esimesed nädalad läksid eelkõige videoülekannete läbiviimiseks vajalike vahendite tundmaõppimise tähe all.

Palju on küsitud eksamite läbiviimise võimaluste kohta e-õppes. Kui eksamiks on individuaalne või rühmatöö esitlus, siis saab seda teha veebiseminarina. Essee puhul soovitatakse üliõpilastel see üles laadida Moodle’i keskkonda. Valikvastustega testi korral kasutatakse Moodle’is ajapiirangut ja juhuslikku valimit. Avatud küsimustega testi puhul on soovitatud kaaluda kirjaliku eksami asemel suulist eksamit.

Laeb infot...