Tallinna Tehnikaülikool

Kuuendat korda toimunud TalTechi e-tervise arendusmaratonil käivitati kuus uut digitaalse teenuse äriideed. Sel aastal oli häkatoni fookus lahendustel, mis pakuksid tuge ennetustegevuseks nii tervishoiuteenuse osutajale kui ka tervisekindlustuse pakkujale. Auhinnad läksid lahendustele, mis tegelevad vaimse tervise juhtumihaldamise ja dementsete patsientide toetamisega.

Esmakordselt toimus e-tervise arendusmaraton virtuaalselt.
Häkaton andis tudengitele võimaluse rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ja eluliste probleemide lahendamisse.

Lisaks oli tudengitel võimalus esitleda lahendusi, mis käsitlesid vabalt valitud tervisevaldkonna probleemi. Näiteks loodi tervishoiutöötajate tööampse pakkuv platvorm MedBites, noorte seksuaalharidusele keskenduv lahendus In-Time ning hambaravile ligipääsu lihtsustav platvorm Wisdom Teeth.

Health Founders’i tervisekiirendi välja pandud auhinna: otsetee tervisetehnoloogiate kiirendiprogrammi, pälvis vaimsele tervisele fokusseeritud patsiendiinfo- ja juhtumihaldamise platvorm TheraSync. Otsetee ärikiirendi Prototron TOP 50 hulka, 10 tundi mentorlust ning kiirpääsme Tehnopol Startup Inkubatoori paneeli sai lahendus ALZY. Meeskond arendas välja dementsetele patsientidele mõeldud nutikella, mis pakub jälgimisplatvormi lähedastele ning toetab kandjat igapäevatoimingutes. Haigekassa lemmiku tiitli pälvis krooniliste haigustega inimeste terviseteadlikkuse suurendamiseks visuaalset lahendust pakkuv Visio Health.

Tudengimeeskonnad jätkavad kevadsemestril õppekava raames idee välja töötamist ja arendamist ning lähevad süvitsi oma teenuse või toote valideerimise, ärimudeli, meeskonna moodustamise, IT-arhitektuuri, intellektuaalomandi, eetika ja andmekaitsega seotud aspektide osas. 

„Kui suur osa õppest on akadeemiline, siis häkaton annab võimaluse rakendada teoreetilisi teadmisi praktiliste ja eluliste probleemide lahendamisse. See on ühelt poolt hea võimalus teha midagi, mis aitab tervishoiu innovaatiliste lahenduste tekkimisele kaasa, aga teisalt annab võimaluse arendada süsteemset ja strateegilist mõtlemist koos üldoskuste nagu meeskonnatöö, esinemine, kommunikatsioonioskused jne. arendamisega,” rääkis e-tervise magistrikava programmijuht Kadi Lubi.

Ta lisas, et tudengitele on lisaks isetegemisele oluline teada, et neid juhendavad ja hindavad oma ala asjatundjad, mistõttu on saadud tagasiside eriti kasulik ja innustav. Seda näitab ka eelnevatest aastatest tuule tiibadesse saanud lahenduste edu.

30. novembril ja 1. detsembril veebipõhiselt toimunud arendusmaratonil osales kokku 31 Tallinna Tehnikaülikooli e-tervise magistriprogrammi tudengit. Üritusse panustasid 18 eksperti, kes pakkusid osalejatele kahe päeva jooksul mitmekülgset tuge lahenduse arendamiseks. Žürii koosseisu kuulusid: Erki Mölder (Health Founders tervisekiirendi), Jaarika Järviste (Eesti Haigekassa),  Jana Budkovskaja (Prototron) ja Piret Hirv (Connected Health klaster ja Tehnopol).

Esmakordselt toimus e-tervise arendusmaraton virtuaalselt. Vaatamata uudsele formaadile, oli osalejate aktiivsus, meeskonnatöö ning lõpplahenduste tase sarnane eelnevatele aastatele, mil üritus toimus ülikoolis kohapeal. Tänavu toetasid tudengimeeskondade arengut Health Founders tervisekiirendiPrototronConnected Health klaster ning Tehnopol Startup Incubator

Kahepäevane häkaton on osa e-tervise magistriprogrammi esimese kursuse tudengite õppetööst. Iga-aastase arendusmaratoni eesmärgiks on anda osalejatele arusaam ja kogemus, mida oma idee arendamine meeskonnas ning ekspertpaneeli ees kaitsmine tegelikkuses tähendab.

Laeb infot...