Tallinna Tehnikaülikool

Reproduktiivbioloogia uurimisgrupi dotsent Agne Velthut-Meikas külastas eelmisel nädalal Berliini kutsega esineda EASI-Genomics konsortsiumi tippkohtumisel, et esitleda ühise koostöö käigus saadud teadustulemusi.

EASI-Genomics oli 4 aastat kestnud projekt (2019-2023), mille eesmärgiks oli suurendada ligipääsu tipptehnoloogia kompetentsiga sekveneerimistaristutele ja andmeanalüüsi võimekusele üle Euroopa. Kokku toimus 4 aasta jooksul 5 rahastuskutset, millest üks keskendus COVID-iga seotud projektidele. Ülejäänud kutsetele teemapiirangut ei olnud.

Agne Velthut-Meikas EASI-Genomics konsortsiumi tippkohtumisel
Agne Velthut-Meikas EASI-Genomics projekti tippkohtumisel

Reproduktiivbioloogia uurimisrühm osales edukana esimeses rahastuskutses 2019. aastal, mis avas võimaluse koostööks Belgia Leuveni Ülikooli juures toimiva tuumiklaboriga Genomics Core Leuven. Koostöö raames saadeti Eestist Nova Vita viljatusravi kliinikust kogutud munasarja somaatilised rakud Belgiasse, kus teostatid rakkude RNA sekveneerimine nii koe kui üksikraku tasemel. Saadud andmed analüüsiti taas TalTechis. Koe ja üksikrakutasemel saadud andmete integratsioon võimaldas leida, et munasarja stimulatsiooni edukus enne kehavälise viljastamise (IVF) protseduuri on seotud teatud granuloosa ja teekarakkude osakaaluga munasarjas. Kuna need rakud on seotud muuhulgas steroidhormoonide sünteesiga, aitab tulemus omakorda selgitada, miks kehva stimulatsiooni vastusega naiste puhul jääb IVF tulemuslikkus oodatust kehvemaks ning võib selgitada ka nende viljatuse põhjust.

Tippkohtumisel oma tulemusi esitanud grupijuhid tõdesid üksmeelselt, et EASI-Genomicsi poolt pakutud koostöövõimalus andis tõuke uute laboratoorsete ja andmeanalüüsi meetodite arenguks ning teadmuse kasvuks erinevates tervisevaldkondades.

EASI-Genomicsit rahastas Euroopa Liidu Horizon 2020 teadus- ja innovatsiooniprogramm (grant nr 824110). Rohkem saab projektist lugeda SIIT.

TalTechi reproduktiivbioloogia grupi ja EASI-Genomicsi koostööprojekti tulemused avaldati ajakirjas Frontiers in Endocrinology ja on kättesaadav SIIN.

Laeb infot...