Tallinna Tehnikaülikool

Raamatukogude aasta suvisel perioodil on raamatukogud ratastel! Või siis hoopis rattad raamatukogu poole teel?!

Tehnikaülikooli raamatukogu teeb eelnädalal (22.08-28.08) koostööd Tuulega, et kõik soovijad saaksid keskkonnasõbralikult ja soodsalt tõukerattaga raamatukokku sõita.

Lisa Tuule rakenduses maksemeetodite alla sooduskood taltechraamatukogu ja vuhise mõnuga!

Tuule tiimi missiooniks on mõnusa elukeskkonna kujundamine ning linnamüra ja ökoloogilise jalajälje vähendamine. Ka meie jagame Tuulega samu väärtuseid - aktuaalsetel keskkonnateemadel õppe- ja teatmekirjandust leiad TalTechi raamatukogust!
 

Ringmajandus

 • Introduction to the Circular Economy
  Et vähendada keskkonnaseisundi halvenemist ja vältida selle katastroofilisi tagajärgi meie planeedile, nagu bioloogilise mitmekesisuse kahanemine, tooraine ja joogivee nappus, veetaseme tõus veekogudes jms, tuleb meil muuta oma igapäevaseid tootmis-, tarbimis- ja reisimisviise ning minna lineaarmajanduselt üle ringmajandusele. Raamatus rõhutatakse 3R strateegia (reduce, reuse, recycle) tähtsust, mis hõlmab kaupade ja toodete kujundamist nii, et neid saaks taaskasutada, remontida või ümber töödelda.
   
 • Sinine majandus 3.0 : kasumlikud ärimudelid, mis taastavad planeeti
  Raamat sellest, kuidas teadust, innovatsiooni ja ettevõtlust ühendades saab luua ühiskonda ümberkujundava uue jätkusuutliku ärimudeli. Raamatu autor on innovaatiline ettevõtja, kelle poolt loodud sinise majanduse ärimudeli raames on üle kogu maailma käivitatud enam kui 200 sotsiaalselt ja ökoloogiliselt jätkusuutlikku ettevõtet, loodud enam kui 3 miljonit töökohta ning investeeritud üle 5 miljardi dollari. Ta teeb koostööd mitmete riikide valitsustega kohalike majanduste ümberkujundamiseks ja raha suunamiseks tagasi kohalikku kogukonda.
   
 • An Introduction to Circular Economy
  Ringmajandust tutvustav e-raamat nii üliõpilastele kui teadlastele. Raamatus tuuakse välja ringmajandust liikuma panevad jõud ning tutvustatakse innovatsiooni, disaini, tootmise, jäätmekäitluse, rahastamise jm parimaid praktikad kogu maailmast. Raamat hõlmab selliseid sektoreid nagu põllumajandus, toit, pakkematerjalid, ehitus, tekstiil, energeetika ja mobiilsus. Eesmärk on ergutada erinevate sidusrühmade vahelist tegevust ja tõsta esile noorte rolli jätkusuutliku majanduse kujundamisel.
   

Materjalide taaskasutus

 • Recycling and reusing of engineering materials : recycling for sustainable developments
  Raamat tutvustab materjalide taaskasutamise protsesside uuemaid arenguid ning kaasaegseid taaskasutustehnikaid. Põhjalik ülevaade antakse taaskasutuse põhiaspektidest ja eesmärkidest. Kajastatavad teemad on näiteks elektroonikajäätmete, lennukite, komposiitmaterjalide ja plastide taaskasutamine ning sellega seotud ohutuse ja keskkonnaküsimused, hõlmatud on ka radioaktiivsete ja bioloogiliste jäätmete käitlemine ja kõrvaldamine. Raamat pakub kindlasti huvi teadlastele nii akadeemilistes asutustes kui tööstusettevõtetes.
   
 • Re-Use and Recycling of Materials : Solid Waste Management and Water Treatment
  Viimastel aastatel on nii tööstuses kui ka akadeemilistes ringkondades palju tööd tehtud materjalide ringlusse ja taaskasutusse suunamiseks. Enamik riike üritab vähendada jäätmete kogust materjalide taaskasutuse kaudu. Selles e-raamatus käsitletakse olme- ja põllumajandusjäätmete, elektroonika, polümeeride ja plastide ringlussevõtu probleeme ja tutvustakse uusi jäätmekäitluse alaseid teadusuuringuid.
   

Taastuvenergia kasutuselevõtt

 • Energy, environment, and sustainability
  Raamat aitab  paremini mõista seoseid meie planeedi piiratud ressursside ning oma igapäevaste otsuste mõjude vahel. Saate teada, kui palju energiat kulub tavaliste toodete valmistamiseks, transportimiseks, kasutamiseks ja kõrvaldamiseks ning kuidas hinnata oma keskkonnajalajälge, et teha keskkonnasõbralikumaid otsuseid ja aidata säilitada loodusvarasid.
   
 • Elekter päikesest ja tuulest : lood Eesti inimestelt ja kasulikud vihjed ise elektri tootmiseks
  Raamat on sündinud koostöös inimestega, kelle majapidamisse tuleb elekter päikese ja tuule jõul. Paarkümmend nutikat, ettevõtlikku Eestimaa inimest räägivad sellest, kuidas neist alternatiivenergia tootjad on saanud ning mõtisklevad päikese- ja tuuleenergia võimalikkuse üle Eesti oludes. Ligi 200 fotot ja joonist aitavad mõista kasutatavate süsteemide olemust ja ehitust ning saada ülevaate koduse elektrijaama rajamisest ja töötamisest.
   

Tark linnaplaneerimine

 • Bicycle urbanism : reimagining bicycle friendly cities
  Viimastel aastakümnetel on jalgrattasõit pälvinud taas huvi mugavaks liikumiseks rahvarohketes linnades, tervise parandamiseks ja transpordiga seotud keskkonnamõjude vähendamiseks. Suur osa jalgrattasõitu puudutavatest aruteludest on siiani keskendunud sellele, kuidas olemasolevaid teid ja tänavaid paremini jalgrattasõiduks kohandada. Jalgrattasõbralike linnaosade loomine ning jalgrattataristu integreerimine linnaplaneerimisse on seni tähelepanuta jäänud.
  Raamat annab ülevaate jalgratta kasutamise positiivsest mõjust inimese tervisele, keskkonnale ja majandusele, samas ka peamistest rattasõiduga seotud probleemidest linnas ning tutvustab jalgrattateede kavandamise ja rakendamise parimad tavasid.
   
 • The Platform Economy and the Smart City : Technology and the Transformation of Urban Policy
  Viimase kümnendi proaktiivse linnaplaneerimise eesmärk on olnud arendada ja muuta linnad nn nutikateks linnadeks. Tehnoloogia ja linnade vahelisi suhteid uuriv e-raamat aitab parandada meie arusaamist kogu maailma linnades toimuvast tehnoloogilisest murrangust. Raamatus tutvustatakse uuenduslikke tehnoloogiaid ja arutletakse linnapoliitika ja linnajuhtimise tuleviku üle. See aitab mõista, kuidas linnad peaksid uudseid tehnoloogiaid kasutama ja mida õppida ebaõnnestunud projektidest.
   

Edukad tarneahelad

 • Green Supply Chain Management
  Tänapäeval on iga kaasaegse ettevõtte üks peamisi prioriteete tegutseda sotsiaalselt vastutustundliku ja keskkonnasäästlikuna. Roheline tarneahel on kujunenud võtmestrateegiaks, mis võib pakkuda konkurentsieeliseid ja suurendada oluliselt ettevõtte kasumit. Paljude ettevõtete näitel on tarneahelate keskkonnasäästlikuks muutmine on aidanud vähendada tegevuskulusid, suurendades seeläbi tõhusust ja ettevõtte jätkusuutlikkust. Raamatu eesmärk on tuua esile rohelise tarneahela eelised, aga ka võimalikud takistused ja väljakutsed ning anda teekaart otsuste tegemiseks praktilises elus. Raamat pakub kindlasti huvi säästva äri ja tarneahela juhtimise valdkondade üliõpilastele, teadlastele ja praktikutele.
   
 • Supply Chain Management Best Practices
  Viimastel aastakümnetel on terrorirünnakud, majanduslangus, COVID-19 pandeemia ja muud kriisid või õnnetused mõjutanud kaupade õigeaegset tarnet. See e-raamat toob välja mõned maailma parimad tarneahelad, kirjeldab üksikasjalikult, mida tähendab parim tarneahel ja pakub parimate praktikate kujul soovitusi maailmatasemel tarneahelate loomiseks. Raamat on kirjutatud suures osas tarneahela praktikute ja ekspertide kogemuste najal. Ettevõtted ja inimesed, kellele selles raamatus viidatakse, on tõelised, nagu ka nende saavutused (ja mõnel juhul ka ebaõnnestumised). Anekdootide, intervjuude, juhtumiuuringute ja analüüside kaudu uuritakse tarneahela juhtimise arengut, vaadeldes mõningaid inimesi ja ettevõtteid, kes selle arengule enim kaasa on aidanud.
   

Kohtume raamatukogus!

Laeb infot...