Tallinna Tehnikaülikool

Eerik Sven Puudist on TalTechi informaatika õppekava teise aasta tudeng, keda on pärjatud õppekava parimate tudengite tekliga. Eerik töötab full-stack arendaja ja ettevõtjana ning peab töö kõrvalt oluliseks ka ühiskondlikes küsimustes kaasa rääkimist, eelkõige keskkonnaküsimuste ja loomaõiguste edendamist. Inspiratsiooni ja teotahet ammutab ta veganlusest ning budistlikust mõtteloost ja eluviisist. Eerik on 2020. aastal Negavatt konkursil kolmanda koha saavutanud Cleveringi üks loojatest.

Eerik Sven Puudist

Mis Sind selle eriala juures kõige rohkem köitis?

Juba põhikoolis sai mulle selgeks, et tahan õppida midagi, millest oleks ühiskonnale kasu. Paraku oli üpris raske otsustada, mis see täpsemalt olla võiks. Võib-olla tuumafüüsik, kes annaks inimkonnale puhta ja turvalise fusioonienergia? Või ökoloog, kes säilitaks meie looduskeskkonda? Võib-olla psühholoog või vaimne õpetaja, kes aitaks inimestel olla terved ja õnnelikud? Arvan endiselt, et eelmainitud elukutsed on ühiskonna kestva heaolu jaoks üliolulised. IT-teadmiste valdajana saan aga olla abiks nii füüsikutele, ökoloogidele kui ka õpetlastele, sest IT-süsteeme on vaja kõigis nendes valdkondades. Võrreldes teiste IT-aladega annab informaatika kõige laiema teadmiste ja oskuste pagasi.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Üks huvitav aine on kindlasti „Tehisintellekti ja masinõppe alused“, mis annab hea ülevaate sellest, kuidas õpetada masinaid lahendama ülesandeid, mis tavaliste if/else lausetega kättesaamatuks jääksid. Näiteks, kuidas saab arvuti aru, et pildil on jänes, sõltumata sellest, kas too metsaelanik on pildile jäänud näo või sabatupsuga? Ühtlasi vastab see küsimusele, kellele neid logaritme, tuletisi, eksponente ning muid matemaatilisi vidinaid vaja on.

Anna üks soovitus noorele, kes kaalub sellele erialale õppima tulemist.

Kui sind kõnetavad loogiline mõtlemine ning soov luua ise ilusaid asju, siis on IT hea valik. Kui aga tundub, et too maailm jääb pigem kaugeks ning õpiksid seda vaid kohusetundest, siis vali pigem selline eriala, mida südamega teeksid. Infotehnoloogiat ei ole võimalik vastu tahtmist õppida – lihtsad asjad saavad küll läbi vaeva ja valu selgeks, kuid peagi tuleb piir ette. IT ei erine selles osas teistest elualadest – mõned akordid võib ju käsukorras noodijoonestikku kritseldada, kuid maestroks saab siiski vaid see, kellele nootidega askeldamine rõõmu teeb. Ka informaatikas on oma sisemine ilu ja esteetika, mille leidmine paneb silmad särama.

Mis on kõige vajalikum teadmine, mis Sa sellel erialal õppides oled saanud?

Üks oluline asi on kindlasti uus mõtlemisviis – oskus näha maailma ja seal leiduvaid seoseid matemaatikast ja programmeerimiskeeltest tuttavate objektide keeles. See muudab mõtlemise selgemaks. Selgeks on saanud ka matemaatilise mõtte- ja kirjaviisi piiratus ning see, miks on tarvis humanitaaraineid. Matemaatiline mõtlemine on hindamatu tööriist, kuid sügavamatele küsimustele – näiteks „Kuidas elada kasulikku ja tähendusrikast elu?“ – Pythoni skript vastata ei suuda ning vastus tuleb leida humanitaaria pärusmaalt.

Kolmas kasulik oskus, mida siin erialal palju rõhutatakse, on kindlasti meeskonnatöö, mis ei jookse üheski ametis mööda külgi maha.

Mis on järgmine suur läbimurre, mida Sa huviga ootad?

Teeme koos sõbraga idufirmat Clevering, mille eesmärk on rakendada infotehnoloogia ja masinõppe valdkonna arenguid pakendijäätmete keskkonnasõbralikumaks kogumiseks ja ringlusesse suunamiseks. Seega oleks oodatav läbimurre kasutada oma erialaseid teadmisi selleks, et Eestis tekiks toimiv ringmajandus ning meie kallis emake loodus ära ei lämbuks.

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?
Linux – maailma parim operatsioonisüsteem, mille peal jooksevad paljud tööarvutid ja serverid, aga ka rahvusvaheline kosmosejaam ning Marsile saadetud väike helikopter – on valminud meie põhjanaabrite juures Helsingi Ülikoolis.

Tahaksid süvitsi mõista kaasaegsete IT-süsteemide ülesehitust ja toimimist? Sooviksid olla see, kes töötab välja uudseid ja nutikaid tarkvaralahendusi? Kui tunned huvi IT vastu ja saad matemaatikaga hästi läbi, siis uuri lähemalt, mida informaatika õppekaval sulle pakkuda on! Informaatika eriala teeb sinust tulevikus tarkvaraeksperdi, kes suudab ka keerulisest tehnoloogiaprobleemist loominguliselt mõelda ja sellele tarkvaralise lahenduse leida. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/informaatika

Laeb infot...