Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad.

Eesti Betooniühing andis välja 2020. aasta üliõpilaspreemiad, mis on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks.

Tallinna Tehnikaülikoolist sai Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemia 
Aleksei Mahnatši magistritöö „Mikrosilika mõju betooni külmakindlusele”.
Juhendaja lektor Tanel Tuisk.

Insener_Aleksei Mahnats

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms. 

Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast. Betooniühingu juhatus valis võitjad välja kolme Eesti kõrgkooli (Estonian Business School, Tallinna Tehnikakõrgkool ja Tallinna Tehnikaülikool) esitatud betoonialaste lõputööde hulgast.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3:1.

Teise preemia sai Rainer Vahter Tallinna Tehnikakõrgkooli ehitusinstituudi hoonete ehituse erialalt lõputöö eest „Betooni survetugevuse määramine mittepurustaval meetodil”. Juhendajad professor Martti Kiisa ja lektor Karin Lellep.

Lisaks märgiti ära Taavi Varbi Estonian Business Schoolis kaitstud ettevõtluse MBA programmi lõputöö „Eesti betoonitööde ettevõtete ärimudel konkurentsieelise loojana Soome turul”.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast.

Laeb infot...