Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Betooniühingu 2022. aasta üliõpilastööde preemiad pälvisid Artur Andersalu ja Eliise Kikas Tallinna Tehnikaülikoolist. 

Betooniühingu üliõpilaspreemiad
Üliõpilaspreemia saajad Artur Andersalu ja Eliise Joanna Kikas koos juhendajate Jürgen Einpauli ja Mattias Põldaruga | Foto: Erik Riikoja

Üliõpilaspreemiad on loodud betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks. Betooniühingu preemiate saajad valitakse välja Eesti kõrgkoolide betoonialaste lõputööde hulgast.

Artur Andersalu sai preemia Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimisalase magistritöö “Raudbetoonseinte projekteerimine varrasmeetodi ja mittelineaarse analüüsiga” eest. Arturi töö juhendaja oli Ahti Lääne ja kaasjuhendaja Jürgen Einpaul. 

Retsensent Johannes Pello kommenteeris: “Põhjalik ülevaade raudbetoonseinte arvutamise võimalustest varrasmeetodiga ja mittelineaarse meetodiga. Erinevate meetoditega on läbi arvutatud seinapaneel ja suur monoliitne sein, esitatud arvutustulemuste võrdlus. Eesti keeles neid teemasid käsitlev kirjandus seni praktiliselt puudus ja antud ülevaatlik töö on konstruktsioonide projekteerijale heaks abimaterjaliks.

Eliise Joanna Kikasele tõi preemia Tallinna Tehnikaülikooli ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimisalane magistritöö “Aja ja katsekeha kuju mõju normaalbetooni külmakindlusele”. Tema töö juhendaja oli Mattias Põldaru.

"Töö tulemuseks on pisut suurem selgus külmakindluse määramise katsemetoodika mõju osas. Järeldub, et väljapuuritud katsekehade kasutamine põhjustab külmakindluse seisukohalt betoonis ebasoodsaid muutusi," lausus Põldaru. "Plaadist puuritud katsekehad lagunesid kuubikukujuliste katsekehadega võrreldes rohkem. Lisaks uuriti töös betooni läbikülmumise temperatuuri ja kestust, et määrata külmatsüklite arv erinevates linnades ühe aasta jooksul." Eliise kirjutatud artiklit enda ning ta kursusekaaslaste lõputööde tulemustest saab lugeda ajakirja Ehitaja mainumbris. 

Betooniühingu 2022. a auhinnavõistlusele esitati seitse lõputööd kolmest kõrgkoolist: Eesti Maaülikoolist, Tallinna Tehnikakõrgkoolist ja Tallinna Tehnikaülikoolist.

Preemiad andis Eesti Betooniühingu tegevjuht Toomas Vainola üle Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud lõpuaktusel.

Eesti Betooniühingu üliõpilaspreemiad on mõeldud Eesti üliõpilastele betooniga seotud  lõputööde eest. Ülikooli lõputöö peab olema seotud betooni või tema koostisosade või betoontoodetega, näiteks betooni/betoontoodete/betoonkonstruktsioonide kavandamine, projekteerimine, ehitamine vms. Osaleda võivad kõigi Eesti kõrgkoolide üliõpilaste lõputööd.

Betooniühingu üliõpilaspreemiate preemiafondis on ühekordselt väljajagatavana 3600 eurot, välja jagatakse korraga kuni kolm preemiat. Preemia jagatakse lõputöö koostaja ja juhendaja vahel rahalise suhtena 3 : 1.

Eesti Betooniühing annab üliõpilaspreemiaid välja alates 2007. aastast. 

Eesti Betooniühing on betooni kui kodumaise ehitusmaterjali kasutamist edendav ühing, kuhu kuulub 83 ettevõtet, organisatsiooni ja eraisikut.

Laeb infot...