Tallinna Tehnikaülikool

Eesti Energia testib koos Tallinna Tehnikaülikooliga lahendust, mis võimaldaks äri- ja büroohooned ühendada osaks energiasüsteemist ning nende elektritarbimist digilahenduste abil targalt juhtides tõsta hoonefondi energiatõhusust ning laiemalt soodustada rohepööret.

Eesti Energia uus teenus

Elektrivõrgus peab tarbimine igal hetkel olema võrdne elektri tootmisega. Võimsate kütte-, ventilatsiooni- ja jahutusseadmete energiatarve moodustab sageli valdava osa äri- ja büroohoonete ülalpidamiskuludest.

Testitav uudne lahendus võimaldaks need seadmed ühendada Eesti Energia virtuaalse elektrijaama abil energiasüsteemi osaks ja juhtida neid lähtuvalt Eesti energiasüsteemi hetkevajadustest nii, et kokkuvõttes väheneb küttele ja ventilatsioonile kuluv raha siseõhukvaliteedilt järele andmata.

Taastuvenergia osakaal meie energiasüsteemis kasvab pidevalt, kuid ajal, mil tuul ei puhu ja päike ei paista, saab tänu võimsate elektriseadmete nutikale juhtimisele vähemalt osa energiavajadusest katta ilma, et tuleks käivitada elektrijaamad või osta turult juurde kallist elektrit.

„Kõige rohelisem energia on see, mis on jäänud tootmata. Varustuskindluse ja energiajulgeoleku tagamiseks ehk selleks, et tuba oleks soe ja tuled põleksid, tuleb maksimaalselt ära kasutada meie käsutusse orgaaniliselt lisanduvad nutikad seadmed või lisada olemasolevatele nutikust. See on kahtlemata odavam, kui ehitada miljoneid eurosid maksvaid reservseadmeid,“ rääkis Eesti Energia äriarendusjuht Alex Kaska.

Ka elektriautod ja Eesti Energia tootevalikus olevad kodukliendile mõeldud soojuspumbad saavad juba mõne aasta pärast osaks energiasüsteemist, toetades meie hoonefondi muutumist energiaefektiivsemaks.

Kütte- ja ventilatsiooniseadmete juhtimise puhul on kõige olulisem säilitada hoonet kasutavate inimeste mugavus ja tervislik sisekliima. „Seepärast ühendasime Eesti Energia visiooni tulevikuteenustest ja innovaatilised lahendused TalTechi tipptasemel teaduskompetentsidega, et töötada välja klientidele kasulik ja mugav teenus, mis samal ajal toetab energiasüsteemi,“ lausus Kaska.

Lahenduse kesksel kohal on Eesti Energia virtuaalne elektrijaam, targad seadmed ja nendega digitaalselt suhtlevad algoritmid, mis suudavad reaalajas reageerida võrgu vajadusele ja arvutada välja hoone seadmetes peituva vaba võimsuse selle vajaduse katmiseks.

TalTechi professor Martin Thalfeldt ütles, et hoonete tehnosüsteemide juhtimist vastavalt elektriturul toimuvale on pikalt peetud oluliseks, aga uudseid rakendusi on vähe.

„Koostöö Eesti Energiaga annab suurepärase võimaluse selline rakendus välja töötada ja seda katsetada,“ lausus Thalfeldt. „Projekti suurimaid väljakutseid ja võimalusi on selle interdistsiplinaarsus. Kaasatud on teadlased kuuest IT- ja inseneriteaduskondade uurimisrühmast, kelle teadmised aitavad tagada hoonetes samaaegselt nii hea sisekliima ja turvalisuse, kui ka eri tehnosüsteemide integreerimise omavahel ja virtuaalse elektrijaamaga.“

Professor Argo Rosin lisas: „Väga oluline on hinnata, kuidas hoonete tehnosüsteemide liitmine virtuaalsete elektrijaamadega mõjutab seadmete töökindlust ja elektritarbimisega soetud kulusid võrreldes nö tavapärase olukorraga“.

Tööstusettevõtted saavad oma suured seadmed virtuaalse elektrijaamaga ühendada juba praegu. Sõltuvalt tegevusvaldkonnast ja seadmest võib teenust kasutades energiakulusid aastas vähendada kuni 15%.

Laeb infot...