Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech) vee- ja keskkonnateadlased koosöös kolleegidega Venemaalt otsivad koos lahendusi Narva jõe probleemidele, nende fookuses on igapäevase vooluhulga määramine.

Teadlaste järgmine kohtumine on 19. mail Puškinos.

Teadlaste eesmärgiks on välja selgitada, kui palju fosforit, lämmastikku või raskmetalle Narva jõe kaudu Soome lahte jõuab. Selleks ongi vaja määrata jõe igapäevast vooluhulka, probleemiks on aga see, et teadlastel puudub ühine arusaam vee hindamise kvaliteedikriteeriumitest.

Kui Eesti ja Vene teadlased on erineval seisukohal veeseisundi hindamisel, ollakse ühisel seisukohal, et on vajalik jätkata edasist uurimist.

Projekti NarvaWatMan eesmärk on tagada piirijõel, Narva jõel, äravoolu üheaegne mõõtmine ja ühtlustatud arvutusmetoodika väljatöötamine, et hinnata piisava täpsusega vee hulka ja kvaliteeti ning kavandada reostuskoormuse vähendamist nii Eestis kui Venemaal.

Projekti üheks tulemuseks on keskkonnateadlikkuse tõus, selleks on planeeritud teabepäevi, osalemist ökoloogiakonverentsidel nii Eestis kui ka Venemaal ning projekti tulemuste tutvustamist avalikkusele.

Narva's scientist

Projektis NarvaWatMan osalevad TalTechi ehituse ja arhitektuuri instituudi vee- ja keskkonnatehnika uurimisrühm koostöös Venemaa teadlastega Riiklikust Hüdroloogia Instituudist (SHI) ja riiklikust kompaniist „Mineral“. Projekti juhtpartner on TalTech, partnerid SHI ja „Mineral“, assotsieerunud partnerid Narva linnavalitsuse linnamajandusamet ja Ivangorodi linna administratsioon.

Projekti avamisele 25.-26. märtsil olid kutsutud Eesti ja Venemaa veevaldkonna juhtspetsialistid ja ametnikud, Eesti Keskkonnaministeeriumi ja Keskkonnaagentuuri esindajad, HELCOMi (Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon) esindajad Eestist, Soomest ja Venemaalt, Eesti-Vene piiriveekogude kaitse ja säästliku kasutamise ühiskomisjoni liikmed, Eesti-Vene piiriülese koostöö programmi 2014-2020 esindaja ning Pihkva oblasti Nevski-Ladozski vesikonna valitsuse veeressursside osakonna juhataja. Kohtumisel rõhutasid osalejad projekti aktuaalsust ja tulemuste vajalikkust. Üritus tõi kokku 30 inimest.

Narva jõe seisundi hindamiseks on loodud Eesti-Vene piiriveekogude ühiskomisjoni ja HELCOMi toetusel kolm aastat vältav projekt „Narva jõe veemajandus: ühtlustamine ja jätkusuutlikkus (ER25 NarvaWatMan)“.

Projekti rahastab Eesti-Vene piiriülese koostöö programm 2014-2020 (www.estoniarussia.eu).

Programmi kaasrahastab Euroopa Liit, Eesti riik ja Venemaa Föderatsioon. Projekti üldine eelarve on 565 850 eurot, programm kaasfinantseerib projekti 509 265 euroga (90%).

NarvaWatMan

The Project is co-financed by the
Estonia-Russia CBC
Programme 2014-2020

Implemented by Lead beneficiary TALTECH and beneficiaries SHI and Mineral

The Programme web-site is www.estoniarussia.eu

* Antud uudis valmis Eesti-Vene piiriülese koostööprogrammi 2014-2020 rahalise abiga. Selle sisu eest vastutab ainuisikuliselt TalTech ning selles ei kajastu ei peegeldu programmis osalevate riikide ega Euroopa Liidu seisukohad.

Lisainfo

Alvina Reihan, TalTechi inseneriteaduskonna dotsent, tel 620 2506 ja 5524672; alvina.reihan@taltech.ee

Laeb infot...