Tallinna Tehnikaülikool

Eesti maapõue kirjanduse andmebaasi tutvustav seminar toimub reedel, 30. aprillil 2021 kl 10.00 Zoomi keskkonnas. Kõik maapõue-huvilised on oodatud seminaril osalema, küsima ja kaasa rääkima. 

Eesti maapõue-alase teabe üheks kõige olulisemaks ja usaldusväärsemaks allikaks on mitmesugused trükiseid – monograafiad, teadusartiklid, ettekannete teesid, aga ka populaarteaduslikud kirjutised ja publitsistika. Siiani puudus keskne digitaalne andmebaas, mis 200 a vältel Eesti geoloogia kohta avaldatud info kokku koondaks ja lihtsasti kättesaadavaks muudaks. 

Selle puuduse kõrvaldamine algas 2019. aasta lõpus KIKi projekti "Eesti maapõue trükiste andmebaas" toel. 2021. a alguses sai valmis andmebaasi avalik veebirakendus ning tänaseks on andmebaasis info ligi 15 tuh Eesti geoloogiat, maavarasid ja mäendust puudutava teose kohta. Andmed täienevad ja paranevad igapäevaselt.

Seminaril annab projekti eestvedaja prof Olle Hints ülevaate Eesti maapõue kirjanduse andmebaasi ülesehitusest ja erinevatest kasutusvõimalustest. Lisaks tuleb juttu ka teistest e-maapõue rakendustest. Kirjanduse andmebaasi veebiportaaliga saab tutvust teha aadressil https://kirjandus.geoloogia.info. Andmeid lisada ja hallata saavad kõik infosüsteemi SARV registreeritud kasutajad.

Osalemine Zoomi kaudu.

Laeb infot...