Tallinna Tehnikaülikool

3.-7. juunini viis sertifitseerimisasutus Bureau Veritas Eesti Mereakadeemias (EMERA) läbi kvaliteedijuhtimissüsteemi esimese korralise kontrollauditi. Kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaat väljastatakse (re)sertifitseerimisauditi alusel kolmeks aastaks, teisel ja kolmandal aastal viiakse sertifitseerimisasutuse poolt läbi korralised kontrollauditid.

Kui varem hõlmas EMERA kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifitseeritud käsitlusala merendusalast taseme- ja täiendusõpet, siis selle aasta auditi käsitlusala laiendati EMERA soovil ka EMERA juhtimissüsteemi kolmandale põhiprotsessile ehk teadus- ja arendustegevusele. „Mereakadeemia juhtimissüsteemi üheks aluspõhimõtteks on juhtimise toimimine ühtsetel alustel. Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem hõlmas kõiki põhiprotsesse ka varem ning teadus- ja arendustegevust käsitleti nii siseauditite kui ka juhtkonnapoolsete ülevaatuste, kuid mitte välisauditi käigus. Aasta alguseks oli meil olemas kindlustunne, et mereakadeemia juhtimissüsteem on valmis kõikide põhiprotsesside ühtseks auditeerimiseks ja sertifitseerimiseks välise sertifitseerimisasutuse poolt,“ selgitas käsitlusala laiendamise eesmärki EMERA direktor Roomet Leiger. 
Bureau Veritas väljastas 8. juunil Tallinna Tehnikaülikoolile laiendatud käsitlusalaga sertifikaadi (EST206420A), mis kinnitab, et Eesti Mereakadeemia kvaliteedijuhtimissüsteem vastab standardi ISO 9001:2015 nõuetele käsitlusala (merendusalane kõrgharidustaseme- ja täiendusõpe ning teadus- ja arendustegevus) lõikes.

Korralise välisauditi läbis EMERA edukalt – mittevastavusi auditi käigus ei tuvastatud. Sertifitseerimisasutus tegi neli tähelepanekut, mis on üheks sisendiks EMERA juhtimissüsteemi järjepideval parendamisel. „Mereakadeemia juhtimissüsteemi tugevustena toodi auditi käigus välja juhtkonnapoolse ülevaatuse ja siseauditi põhjalikkus ning mitmed digitaalsed tööriistad, mida protsesside ohjamisel kasutatakse, kommenteeris välisauditi tulemusi EMERA kvaliteedijuht Tauri Roosipuu.
----
Meresõiduohutuse seaduse kohaselt peab mereõppeasutus omama meremeeste väljaõppe, diplomeerimise ja vahiteenistuse aluste rahvusvahelise konventsiooni (STCW konventsiooni) nõuetele vastavat auditeeritud kvaliteedijuhtimissüsteemi. EMERA hakkas oma juhtimissüsteemi täiustama ning kvaliteedijuhtimissüsteemi juurutama 1999. aastal. Kvaliteedijuhtimissüsteemi väljatöötamise, rakendamise ja sertifitseerimise nõue kõikidele mereharidust andvatele institutsioonidele oli üks olulisematest STCW konventsiooni muudatustest, mille võttis Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO) vastu 7. juulil 1995. Nõuete rakendamise lõpptähtaeg oli 1. veebruar 2002. EMERA-le väljastas vastava kvaliteedijuhtimissüsteemi sertifikaadi sertifitseerimisasutus Lloyd`s Register 2001. aastal. EMERA kvaliteedijuhtimissüsteem on välja töötatud ja rakendatud Rahvusvahelise Standardimisorganisatsiooni (ISO) kvaliteedijuhtimissüsteemi standardi ISO 9001:2015 nõuete alusel ning sertifitseeritud 2020. aastast sertifitseerimisasutuse Bureau Veritas poolt.
 

Buraeu Veritas logo

Laeb infot...