Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli Eesti Mereakadeemia laevaehituse ja hüdrodünaamika uurimisgrupi keskseteks teadustegevusteks on uute arvutusmeetodite loomine laevade sõiduomaduste parendamiseks, konstruktsioonide arvutamiseks ja ohutuse hindamiseks ning erinevate jätkusuutlike meretehnoloogia lahenduste arendamiseks.

Uurimisgrupi tööd toetab aastal 2020 ka Eesti Teadusagentuur rahastades uurimisgrupi juhi Prof. Mihkel Kõrgesaare projekti “Arvutusmudel uudsete kokkupõrkekindlate laevakonstruktsioonide arendamiseks “ 104 500 euroga.
Projekti eesmärgiks on tõsta meretranspordi ohutust arendades välja uusi kokkupõrkekindlaid laevakere konstruktsioonilahendusi, mis põhinevad kõrgtugevate ja tavateraste kombinatsioonil. Konstruktsioonid disainitakse kasutades matemaatilise optimeerimise ja masinõppe algoritme. Arendatavad konstruktsioonid on kergemad, võtavad vähem väärtuslikku ruumi laevakeres, kuid samas hajutavad deformatsioonienergiat laevade kokkupõrke või karilesõidu korral paremini kui tavalahendused.
Uute konstruktsioonide eelduseks on arendatav senisest täpsem ja kiirem arvutusmeetod, mis võimaldab modelleerida vigastuse ulatust ning hinnata vedeliku voolu läbi tekitatud vigastuse. Praegused meetodid ei ole piisavad täpsed laeva uppumatuse määramiseks vigastuste korral. See on ülimalt tähtis, arvestades, et kokkupõrke, karilesõidu ja kontakti tõttu tekkinud üleujutused on jätkuvalt kõige suurem risk (reisilaevadel kuni 90% riskidest). Samuti näeme, et uus arvutusmudel lubab täpsemini hallata riske seoses uute energiaallikatega nagu LNG või laevaakud, mis õnnetusjuhtumi korral võivad süttida, plahvatada ja põleda kõrgetel temperatuuridel.
Projekti eesmärgid on otseses kooskõlas järjest karmimate rahvusvaheliste (EL ja IMO) nõuetega, mille eesmärgiks on muuta meretransport energiatõhusamaks, kuid samas parandada ka turvalisust. 

Eesti Mereakadeemia_Kokkupõrkekindlate laevakerede konstruktsioonid

Laeb infot...