Tallinna Tehnikaülikool

Kolmandal TalTechi Eesti Mereakadeemia häkatonil, mis sündis koostöös teadus- ja ärilinnak Tehnopoliga leiti lahendusi merenduse kitsaskohtadele läbi tehnoloogia ning innovatsiooni.

Häkatoni eesmärgiks oli luua jätkusuutlikke ja keskkonnasäästlikke tulevikulahendusi, koondades TalTechi tudengite, õppejõudude ja teadlaste ning ettevõtjate, tippekspertide, arendajate ja mentorite ideed.

MarineHäkk vol 3-st võttis osa enam kui 50 inimest. Tiime oli kokku kaheksa ning igas tiimis oli kuni 8 osalejat, kuhu kaasati ka Tehnopoli mentorid ning eksperdid. Tiimide kompetents hõlmas merendust, ärindust, õigust, inseneeriat ja ka IT-arendust.

See häkaton oli eriline, kuna probleeme püstitasid Eesti merevaldkonna tippettevõtted. Muredele otsiti reaalseid ning skaleeritavaid lahendusi.

MarineHäki idee autor ja eestvedaja, Eesti Mereakadeemia projektijuht Rasmus Hirtentreu ütles, et häkaton õnnestus igati ja täitis oma eesmärki. „Olen veenunud, et Eesti on ilus mereäärne riik ja et saada ka tõsiseks mereriigiks, peab meil olema arvestatav meremajandus. Selle tekkele ja kasvule soovime kaasa aidata ning toetada ettevõtlust ning juurutada innovatsiooni läbi MarineHäki ka tulevikus. Kindlasti tekib tulevikku suunatult uusi mõtteid ja ideid, kuidas parimal viisil MarineHäkk häkatonide sarja tuunida veelgi paremaks ja ägedamaks ning edukamaks,“ ütles Hirtentreu.

2023. aasta MarineHäki väljakutsed:

  1. Mereala laevaliikluse jälgimissüsteem (probleemi püstitas Utilitas Wind).
  2. Avameretuulikute ehituse ja hoolduse toetamine drooniga tehtavate operatsioonide näol (Utilitas Wind)
  3. Salvestada ja analüüsida merekatsetuste ajal vajalikke laeva sooritusandmeid ja analüüsida nende vastavust arvutuslike andmetega (Baltic Workboats)
  4. Laadimistehnika halduse automatiseerimine/digitaliseerimine (HHLA TK Estonia)
  5. Reisiparvlaevade ventilatsioonilahenduse arendamine (TS Laevad)
  6. Digitaalne lahendus kliendikogemuse parendamiseks – navigeerimispiirkonna siseandmed ja ennustused (Tallink Grupp)
  7. Sadama veealuste konstruktsioonide (kaide, kaitserajatiste) skaneerimine ja kaardistamine seisukorra hindamiseks (Saarte Liinid)
  8. Lisaks panustas mereakadeemia oma tiimiga, et välja töötada vaimse tervise- ja meeskonnatöö rakendus töökeskkonna ja ohutuse parandamiseks laevadel viisil, millest oleks kasu kõikidele merenduse valdkonna osapooltele. (ICrew)

Häkatoni auhinnafond oli 15 000 €. Toetajad ja väljakutsete pakkujad – Tallinna Sadam (HHLA TK Estonia, TS Laevad), Saarte Liinid, Baltic Workboats, Tallink Grupp, Utilitas Wind.

Häkatoni lõpptulemit ja lahendusi hindas sõltumatute ekspertide paneel, kuhu kuulusid Indrek Orav (Tehnopoli tegevjuht), Kadri Tammai (Tehnopol Startup Inkubaatori juht) ja Valentin Bratkov (Eesti Mereakadeemia külalisõppejõud).

Esikolmik:

I koht – Vete Inspections. Sadama veealuste konstruktsioonide (kaide, kaitserajatiste) skaneerimine ja kaardistamine seisukorra hindamiseks

Lahendus: sonariga merepõhja üldine mõõdistusteenus ning automatiseeritud andmete kogumine (45% soodsam tuukritöödest). Kogutud andmete põhjal punktipilve baasil sadamate digitaalse kaksiku arendamine ja loomine. Sadamate ajajoone loomine, mis võimaldab läbi mudelite võrdlus teostada ennetavat hooldust.

II koht – MarineTrek.  Mereala laevaliikluse jälgimissüsteem

Lahendus: autonoomne laevaliikluse jälgimis- ja hoiatussüsteem (integreerub ja kombineerib juba olemasolevaid süsteeme), tagamaks avamere laevaliikluse ja tuuleparkide vahelise turvalisuse.

III koht – DroneWind.  Avameretuulikute ehituse ja hoolduse toetamine drooniga tehtavate operatsioonide näol

Lahendus: droonide abil meretuuleparkide ehituse toetamine ning meretuuleparkide monitoorimine ja ennetav hooldus jätkusuutlikul viisil.

Laeb infot...