Tallinna Tehnikaülikool

Eesti seitsmeliikmeline meeskond pälvis rahvusvahelisel võistlusel lausa 10 medalit, mille hulgas nii individuaalsed kui ka meeskondlikud kullad. Virtuaalsel maateaduste olümpiaadil osales üle 200 õpilase 84 riigist.

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi professori ja Eesti maateaduste olümpiaadi žürii esimehe Siim Veski sõnul näitab meie noorte ühtlaselt kõrget taset see, et iga osaleja pälvis vähemalt ühe medali. “See tõendab, et ehkki eraldi maateadust kooliprogrammis pole, on meie noorte loodus- ja reaalainete tase ning teadmised niivõrd kõrged, et suudame arvestatavat konkurentsi pakkuda. Veelgi enam - Eesti õpilased on siin maailma tipus.”

IESO - Maateaduste olümpiaad 2022
Õpilased olümpiaadi uurimisprojekti jaoks andmeid kogumas. Milline on rabavee pH ja kui palju süsinikku seovad meie märgalad?

Veski sõnul on eestlaste tugevuseks andmekaeve (Data Mining Test) ja ka seekord läks meie õpilastel seal hästi. “Tallinna Reaalkooli õpilase Gregor Ludvig Kikase tulemus klassifitseerus kategooriasse “suurepärane”, mis tähendab olümpiaadil individuaalset kuldmedalit,” selgitas Veski, “Lisaks sai Claudia Olev Gustav Adolfi Gümnaasiumist hõbeda ja Põlva Gümnaasiumi õpilane Geteli Hanni pronksmedali.”

Olümpiaadil oli lisaks individuaalsetele mõõduvõttudele ka mitmed meeskondlikud võistlused, kus eestlastel läks samuti edukalt. Üheks olulisemaks neist oli rahvustiimi väliuuring National Team Field Investigation. “Õpilastel tuli ülesande lahendamiseks kasutada moodsaid uurimisvahendeid, analüüsida saadud andmestikku ning koostada ja ette kanda esitlus. Eesti meeskond uuris mõne päeva jooksul Põhja- ja Kirde-Eesti süsiniku loodusliku ja tehnogeense mattumisega seotud protsesse. Kõik me teame süsinikdioksiidi emissioone, aga kuidas ülemäärast süsinikku aineringest eemaldada, see on probleem. Uuringuteema ja esitlus olid sedavõrd edukad, et Eesti meeskond teenis kulla,” rääkis Veski.

Kullavääriline tulemus saadi ka rahvusvaheliste meeskondade virtuaalselt ülesandelt. “Seal pälvis kuldmedali meeskond, kes uuris ülemaailmse kliimasoojenemise mõju biosüsteemidele - kuidas see on mõjutanud liikide rännet ja väljasuremist, aastajalisi nähtusi, põuaperioode ja sellega seotud tulekahjusid. Sinna gruppi kuulus meie õpilane Agnes Rohtsalu,” teatas Veski.

Rahvusvaheline maateaduste olümpiaad toimus virtuaalselt 24.-30. augustil. Eestit esindasid Põlva Gümnaasiumi õpilane Agnes Rohtsalu (2 kulda), Gregor Ludvig Kikas Tallinna Reaalkoolist (1 kuld) Claudia Olev Gustav Adolfi Gümnaasiumist (hõbe ja kuld), Geteli Hanni (pronks ja kuld) Põlva Gümnaasiumist, Joosep Raik Põlva Gümnaasiumist (1 medal), Liisa Pata Tallinna Reaalkoolist (1 medal) ja Kerstin Üksvärav Gustav Adolfi Gümnaasiumist (1 medal). Kõik noored olid varem edukalt osalenud Eesti maateaduste olümpiaadil.

Eesti võistlejaid juhendasid TalTechi geoloogia instituudi professorid Siim Veski ja Rutt Hints. Väliuuringutel olid suureks abiks professor Olle Hints ja Leeli Amon TalTechi geoloogia instituudist. Eesti meeskonna ettevalmistust koordineeris TalTechi geoloogia instituut ning sponsoritena toetasid Tartu Ülikooli geoloogia osakond ning Eesti Geoloogiateenistus.

Eesti maateaduste olümpiaadi korraldavad Tallinna Tehnikaülikooli olümpiaadikool ja geoloogia instituut. TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Laeb infot...