Tallinna Tehnikaülikool

Eesti 15-aastaste noorte finantskirjaoskus on PISA testi tulemustes esikohal ja teinud aastatega kõige suurema arenguhüppe. Õnne võib sellise tulemuse puhul soovida ka TalTechile, kes on ettevõtlusõppe programmi ühe koostööpartnerina haridussüsteemi arengusse laiemalt panustanud!

TalTechi töötajad on läbi Edu ja Tegu programmi osalenud ettevõtlusõpetajatele mõeldud metoodiliste materjalide, moodulite ja ainekavade, koolituste ja seminaride ning uuringute korraldamisel ja erinevate koolide ja valdkondade õppurite koostööd toetava STARTER äriideede arendamise programmi läbiviimisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi ettevõtlusõppe programmijuht Kristi Ploom tänab kõiki koostööpartnereid, kes on ettevõtlusõppe arendamises kaasa löönud. „Oleme ühiselt teinud head tööd ja PISA uuringu tulemustest tulevad selle viljad selgelt esile! PISA finantskirjaoskuse uuringu pressikonverentsil tõi Edu ja Tegu ettevõtlusõppe programmi suurepärast tööd ja tulemusi esile ka minister Mailis Reps. Ettevõtlusõpe on jõudnud enam kui 300 haridusasutusse, kuid ministri sõnul peab ettevõtlusõpe rakenduma kõigis koolides ja siinkohal on meil kõigil veel vaja ühiselt pingutada! TalTechi osalusel toimiv kõrgkoolide koostöövõrgustik ettevõtlusõppe metoodilise baasi väljatöötamisel, ettevõtlusõppe jõudmine õpetajakoolitusse ning panus koolituste ja uuringute läbiviimisel on oluline finantsteadmiste järjepideval omandamisel erinevatel haridustasemetel. Kõrghariduses on finants – ja ettevõtlusteadmiste levitamiseks kõikide erialade õppuritele mõeldud ettevõtlusõppe moodulid ja populaarne STARTER programm,“ kiitis Kristi Ploom.

Noored Mektorys

Ettevõtlusõppe programmi Edu ja Tegu tulemused 2016-2019 perioodil:

 • Ettevõtluspädevuse mudel ning ettevõtlusõppe moodulid ja ainekavad kõikidele haridustasemetele, sh üldised ja spetsialiseeritud moodulid kõrgharidusele on leitavad siit: https://ettevotlusope.edu.ee/ettevotlusoppe-moodulid/ 
 • Ettevõtlusõppe mooduleid ja ainekavasid rakendab ligi 300 haridusasutust, sh ligi pooled üldhariduskoolid ning pea kõik kutse- ja kõrgkoolid kohustusliku või valikainena.
 • Finantskirjaoskus on olulisel kohal Edu ja Tegu toel laienevas Junior Achievement Eesti õpilasfirmade programmis ja STARTER äriidee arendamise programmis. Kolme aastaga on kiirelt kasvanud õpilasfirmade arv rohkem kui 400ni aastas, STARTERi on lõpetanud igal aastal üle 100 tiimi. Ettevõtlikku ja rahatarka mõtteviisi toetavad Ettevõtliku kooli põhimõtted, mis on jõudnud 115 kooli.
 • Täienduskoolitustel õpetajatele, õppejõududele ning koolimeeskondadele on osaletud 4 aasta jooksul enam kui 11 000 korral.
 • Avatud taotlusvoorude kaudu on Edu ja Tegu toetanud 46 koolide ja ettevõtete koostööprojekti ettevõtlusõppe juurutamiseks ja praktilisemaks muutmiseks.

Nopped Haridus- ja Teadusministeeriumi pressikonverentsilt:

 • Eesti on 15-aastaste õpilaste finantsalaste teadmiste ja oskuste poolest tugeval esikohal, olles teinud suure arenguhüppe.
 • Oleme teinud ettevõtlusõppe edendamisel haridussüsteemis õiged valikud, liikudes debattidest, kuidas seda õppekavasse teise ainete vahele mahutada, ettevõtlusõppe olemasoluni õppekavades. Lisaks on head tulemust mõjutanud haridussüsteemi ja programmide koosmõju  – JA Eesti õpilasfirmade programmi, Edu ja Tegu, pankade rahatarkuse programmide panus on aastatega oluliselt suurenenud. Õppekavades on oluliselt rohkem praktilise eluga seotud ülesandeid.  
 • Õppekava muutused panid aluse sellele, et noored on valmis olema teejuhid, tegema teadlikke otsuseid, julgevad eksida, mõelda teisiti, riskida ja olla ettevõtlikud. Ettevõtlik hoiak algab juba lasteaiast.
 • 65% Eesti 15-aastatest noortest soovib saada ettevõtjaks ning ettevõtlusõppel ja ettevõtluse katsetamise võimalusel koolides on uuringu tulemustes väga oluline roll.
 • Uuringust selgub, et kõrgem tulemus on nendel, kes on rahatarkust lugenud mõne teise aine õpikust. Seega on oluline lõimitud õpe.   
 • Ettevõtlusõppe programmid on praegu enam kui 300 koolis, kuid peavad jõudma kõikidesse koolidesse! Kui kool on avatud erinevatele programmidele, õppetegevustele jms, siis on seal tulemused ka paremad.

Pressikonverentsi saab järele vaadata siit: https://www.facebook.com/haridusministeerium/videos/652771305279669/

Laeb infot...