Tallinna Tehnikaülikool

3. detsembril toimunud üldkogul valis Eesti noorte teaduste akadeemia (ENTA) 13 uut liiget, kellest neli on TalTechist: ehitusteadlane Martin Thalfeldt, elektroenergeetik Toomas Vaimann, majandusteadlane Tõnn Talpsepp ning mehhaanikateadlane Vladimir Kuts.

Tõnn Talpsepp, Toomas Vaimann, Martin Thalfeldt, Valdimir Kuts
Üleval vasakult: Tõnn Talpsepp, Toomas Vaimann. Alt vasakult: Martin Thalfeldt, Vladimir Kuts

Kokku oli kandidaate 32, valikul hinnati nende teadussaavutusi ja motivatsiooni ühingu töös osaleda.

ENTA presidendi ja TalTechi professori Maarja Grossbergi sõnul olid valimised üsna keerulised, sest häid kandidaate oli palju. Enne salajast hääletusvooru toimus üle kolme tunni kestnud elav arutelu, kus kaaluti liikmekandidaatide teadussaavutusi ja motivatsioonikirjades välja toodud seisukohti. “Püüame hoida liikmeskonnas tasakaalu eri valdkondade ja eri suuruses institutsioonide vahel, et ENTA esindaks võimalikult laia hulga noorteadlaste huve,” sõnas Grossberg.

Vladimir Kuts on inseneriteaduskonna mehaanika ja tööstustehnika instituudi teadur, kelle peamine uurimisvaldkond on automatiseerimine, robootika, juhtimistehnika. Ta kaitses oma doktoritöö Tehnikaülikoolis 2019. aastal, doktoritöö teema oli „Uudne digitaalsete kaksikute arendusmetoodika robottootmisrakkude sidustamiseks targa tööstuse keskkonnas“.

Tõnn Talpsepp on majandusteaduskonna majandusanalüüsi ja rahanduse instituudi vanemteadur, kelle peamine uurimisvaldkond on käitumuslik rahandus, turgude efektiivsus, volatiilsus. Ühiskonnas on ta hinnatud investeerimise ekspert. Oma doktoritöö kaitses ta Tehnikaülikoolis 2010. aastal, doktoritöö teema oli „Investorite käitumine ja volatiilsuse asümmeetria“. Hetkel on ta Aalto Ülikoolis järeldoktorantuuris.

Martin Thalfeldt on inseneriteaduskonna ehituse ja arhitektuuri instituudi abiprofessor tenuuris, kelle peamine uurimisvaldkond on hoonete sisekliima ja energiatõhusus. Ühtlasi juhib ta Tehnikaülikoolis hoonete sisekliima ja veetehnika õppeprogrammi. Ühiskonnas on ta silma paistnud liginulleenergiahoonete eksperdina. Oma doktoritöö kaitses ta Tehnikaülikoolis 2016. aastal, doktoritöö teema oli „Külmas kliimas asuvate energiatõhusate büroohoonete fassaadi energia- ja majandusanalüüs“.

Toomas Vaimann on inseneriteaduskonna elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudi vanemteadur, kelle peamine uurimisvaldkond on elektrimasinad ning signaalitöötlus. Ühtlasi juhib ta Tehnikaülikoolis energiamuundus- ja juhtimissüsteemide õppeprogrammi. Oma doktoritöö kaitses ta Tehnikaülikoolis 2014. aastal, doktoritöö teema oli „Asünkroonmasina rootori diagnostika staatorisignaalide uurimise meetodil“.

ENTA on 2017. aastal asutatud iseseisev noorteadlastega seotud teemadele keskendunud MTÜ, mille eesmärgiks on olla Eesti noorte teadlaste häälekandja ja huvide esindaja ühiskonnas. Samuti on ENTA rolliks panustada teaduse ja ühiskonna arengusse ning selgitada ja suurendada teaduse rolli ühiskonnas.

Laeb infot...