Tallinna Tehnikaülikool

Distantsõpe on digivahendite osakaalu õppimises järsult kasvatanud ning koolide ja õpetajate valmisolek ning huvi uusi vahendeid kasutusele võtta on suur. Täna on osa koolides juba kasutusel rahvusvaheline platvorm BetterGeo, mis tähendab Minecraftiga loodusainete õppimist uuel viisil.

Loodusained Minecraftiga

Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur Rutt Hintsi sõnul on maailma ühe populaarseima mängu Minecrafti rakendamine loodusainete õpetamiseks ja õppimiseks saavutanud mitmetes riikides populaarsuse. “Rootsi geoloogiateenistuses sündinud ideest on tänaseks kasvanud rahvusvaheline platvorm ning soovime seda uudset tööriista tutvustada ka võimalikult paljudele Eesti koolidele, et loodusainete õpetamist ja õppimist põnevamaks muuta,” räägib ta.

Minecrafti mängu plokkidest koosnevas maailmas on ehitiste rajamiseks või töövahendite valmistamiseks vaja koguda erinevaid materjale – näiteks puitu, kivi ja metalli. BetterGeo on Hintsi sõnul Minecrafti põhimõtetele toetutes loodud mänguline õppematerjal maavarade, ringmajanduse ja jätkusuutlikkuse õppimiseks. “Uus interaktiivne õppevahend on Minecrafti laiendus, mis muudab mängu kulgu ja annab sellele uusi funktsioone. BetterGeo lisab Minecrafti realistliku geoloogia – uued kivimid, mineraalid ja metallid, lisaks nende reaalsed otsimisviisid. Eesti versioonis oleme maavaradena lisanud meile iseloomulikud kivimid ja mineraalid nagu näiteks gneiss, lubjakivi, granaat ja teised. Ühtlasi saavad õpilased uurimiseks päris kivimite komplekti, mille puhul on ülesandeks mängus tehtud märkmete abil päris kivimite määramine,” lisas ta.

“Paljud lapsed on mänguga juba varasemalt tuttavad ning kui ei ole, siis mängu loogika on väga lihtsalt õpitav,” loetles Hints õppematerjalina tuntud mängu kasutamise eeliseid ning lisas, et ka õpetajate esmane tagasiside platvormi kasutamisele on olnud positiivne.

Õppemäng sobib eelkõige õpilastele vanuses 8-11 aastat. Grupi suurus oleneb õpilaste kogemustest Minecrafti kasutamisel. BetterGeo õppematerjalides on mitmeid erineva kestuse ja ettevalmistusajaga ülesandeid. “Õpetaja saab vastavalt vajadusele ja soovile valida, kas lühikese harjutuse õpitud materjali kinnistamiseks või võtta käsile kogu teemat katvaid pikemaid ülesandeid ja projekte,” tõi Hints näiteid materjali paindliku kasutamise võimalustest.

BetterGeo laiendus ja materjalid on tasuta, kuid vajavad eelnevalt paigaldatud Minecrafti originaalversiooni. Õpetajad saavad huvi korral ühendust võtta karin.kaar@taltech.ee.

TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
+372 512 1131
geo@taltech.ee

Laeb infot...