Tallinna Tehnikaülikool

Tartu Ülikool, TalTech, Tehnopol ja Tartu Teaduspark panid seljad kokku, et toetada teaduse siiret ettevõtlusesse. Allkirjastatud koostöömemorandumiga lepiti kokku ühine prioriteet luua pika arengutsükliga teaduspõhisele ettevõtlusele arengut toetav platvorm. Sellega suurendatakse Eesti majanduse lisaväärtust ja lahendatakse globaalseid probleeme.

Erik Puura, Sven Illing, Indrek Orav, Andrus Kurvits

Möödunud aasta oli keerulistest oludest hoolimata iduettevõtetesse investeerimise poolest rekordiline – Startup Estonia andmetel investeeriti idufirmadesse kokku 440,9 miljonit eurot. Sellest summast jagus teadmismahukatele iduettevõtetele napilt 15%, millest lõviosa moodustas Skeleton Technologies’i 41 miljoni eurone investeering. Hoolimata tagasihoidlikest arvudest Eestis, keskenduvad lähiregioonide investeerimiskeskkonnad ja struktuurifondid üha enam teadmismahukate ettevõtete toetamisele, sest neis nähakse suurt potentsiaali Euroopa konkurentsivõimelisuse tõstmiseks.

Teadus- ja ärilinnaku Tehnopol juhatuse liikme Indrek Orava sõnul on Eestis sellel probleemil mitu juurpõhjust. Esiteks soovivad investorid, et investeering võimalikult kiiresti kasumit teenima hakkaks. Teadmismahukad ettevõtted vajavad aga turule sisenemiseks pikemat ettevalmistusperioodi ning jõuavad kasumi teenimiseni teistest iduettevõtetest hiljem. Teiseks investeeritakse enamasti äridesse, mida hästi mõistetakse ja milles omatakse kogemust. Teadmismahukatesse ettevõtetesse investeerimise kogemust on Eestis aga vähe.

„Teadmismahukatel ettevõtetel on suur potentsiaal lahendada globaalseid probleeme ja seetõttu on hädavajalik juurpõhjustega tegeleda. Koostöös loodav platvorm aitab teadmismahukatel tiimidel oma lahenduse sisu ja selle äriline potentsiaal arusaadavaks teha, õigete kontaktideni jõuda ja raha kaasata,” selgitas Orav.

Tehnikaülikooli ettevõtlusprorektor Sven Illingu sõnul on TalTechi kui ettevõtliku ja uuendusmeelse ülikooli eesmärk muuta Eesti majandus kõrgtehnoloogilisemaks ja sellega konkurentsivõimelisemaks. „Näeme, et teadmismahuka ettevõtluse arenguks on Eestis olnud puudu nii tugimeetmetest kui sobiva profiiliga mentoritest ja investoritest. 95% Eesti teaduspõhistest ettevõtetest on tulnud Tehnikaülikooli ja Tartu Ülikooli teaduse baasilt. Otsustasime kahe ülikooli ja nende asutatud teadusparkide jõud ühendada, et pakkuda süvatehnoloogia iduettevõtetele vajalikku tuge ja toetavaid innovatsioonivõrgustikke. Ma usun, et Eestil on võimalus muutuda teadmismahuka ettevõtluse poolest maailmas sama edukaks kui meie enamjaolt tarkvara-põhised iduettevõtted.”

„Tartu Ülikool on seadnud endale eesmärgiks aidata aktiivselt kaasa Eesti majanduse lisandväärtuse tõstmisel. Me näeme, et teadmismahukad ettevõtted on need, kes sellesse kõige efektiivsemalt saavad panustada,” kommenteeris TÜ missiooni arendusprorektor Erik Puura. „Ülikoolid üksi ei suuda kahjuks kõiki teadmismahukate ettevõtete arendustsükleid toetada, seepärast hindame kõrgelt teadusparkide tuge,” rõhutas Puura algatuse väärtust kommenteerides. 

Tervet Eestit hõlmava õmblusteta koostöömudeli tekkimise vajadust selgitab Tartu Teaduspargi juhatuse liige Andrus Kurvits olemasolevate protsesside aegluse ning sihtfinantseerimise puudumisega. „Tartu linn ja ülikool koos teiste asutajatega on meid toetanud igakülgselt, kuid teame, et pannes seljad kokku TalTech’i ja Tehnopoliga saame luua uue sünergia läbimurdeliste innovatsioonide tekkimiseks ja nende arengu toetamiseks,” tõi Kurvits esile teadusparkide rolli olla sillaks erinevate osapoolte - teadlased, ettevõtted, investorid ja kliendid – vahel.

Teadmismahukate ettevõtete toetamiseks allkirjastasid ülikoolid ja teaduspargid ühise koostöömemorandumi. Selle alusel töötatakse välja ühtne ja pikaajaline mehhanism teadmismahukate meeskondade tekkimise ja arengu toetamiseks, et aidata jõuda neil kiiremini turu- ja investorvalmiduseni.

Memorandumi osapooled käivitasid sügisel ka pilootprogrammi Põhjanael, mille eesmärk on toetada teadmismahukate tehnoloogiate äriks muutmist. Põhjanaelas osalevad tiimid läbivad üheksakuise programmi, et õppida kogenud mentorite tiimi toel selgeks teadmismahuka äri alused. Eesmärk on luua uudne koostöömudel ning jagada kogukonnaga saadud õppetunde.

Laeb infot...