Tallinna Tehnikaülikool

12. juulil andis Tarmo Trei Eesti Taristuehituse Liidu nimel üle preemia Ralf Kalmule, kelle lõputööd „Asfaltkatte kvaliteedi hindamismeetodite analüüs” hindas liit selle aasta parimaks.

Tarmo Trei ja Ralf Kalm

Parima lõputöö valimisel hinnatakse üliõpilastöö teema aktuaalsust, innovatiivsust ja rakendatavust.

Ralf Kalm lõpetas magistriprogrammi hooned ja rajatised teedeehituse peaerialal. Varem on Ralf Kalm lõpetanud Tallinna Tehnikakõrgkooli.

Magistritööd juhendas Karli Kontson, kaasjuhendajaks oli Oliver Kiisler.

Eesti Taristuehituse Liit on valinud parimad lõputöid alates 2014. aastast ning tunnustuse eesmärgiks on teedesektori teadus- ja arendustegevuse edendamine, üliõpilaste motiveerimine viia valdkonda edasi uudsetele radadele. Samuti on liidu jaoks tähtis teehoiu ettevõtete ja kõrgkoolide vaheline koostöö.

Laeb infot...