Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja teadusminister Mailis Reps kinnitas Eesti Teadusagentuuri hindamisnõukogu koosseisu kolmeks aastaks.

Hindamisnõukogusse kuulub kuues teadusvaldkonnas 19 liiget ja sama palju asendusliikmeid.

Hindamisnõukogu kinnitamiseks tegi ettepaneku nimetamiskogu, kuhu kuuluvad Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Indrek Reimand, teadusagentuuri juhatuse esimees Andres Koppel, Sotsiaalministeeriumi teadusnõunik Angela Ivask, Eesti Kunstiakadeemia professor Krista Kodres, Tallinna Tehnikaülikooli professor ja Eesti Teaduste Akadeemia akadeemik Maarja Kruusmaa, Eesti Noorte Teaduste Akadeemia president Mario Kadastik, Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor Renno Veinthal, tehnoloogiafirma Cybernetica AS juhatuse liige Dan Bogdanov, Tartu Ülikooli teadusprorektor Kristjan Vassil ja Eesti Maaülikooli professor Kalev Sepp.

Nimetamiskogu esimehe Indrek Reimandi sõnul oli ministri kokku kutsutud nimetamiskogu kasutamine hindamisnõukogu moodustamisel tänavu esmakordne. „Sellise valikumeetodi kasutamine kindlustab hindamisnõukogu koosseisule senisest kindlama partnerite toetuse,“ ütles ta.

Uue hindamisnõukogu nimetamisega lõppevad eelmise koosseisu volitused.

Teadusagentuuri hindamisnõukogu on eri teadus- ja arendustegevuse valdkondade tunnustatud teadlastest koosnev ekspertnõukogu, mis hindab uurimistoetuste taotlusi. Samuti osaleb hindamisnõukogu teadusagentuuri otsusel teiste teadusagentuurile õigusaktidega pandud ülesannete täitmises.

Hindamisnõukogu liikmeteks on lisaks ametikohajärgsele hindamisnõukogu esimehele Andres Koppelile:

Loodusteadused

Liikmed:
Anne Kahru, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur
Ülle Kotta, Tallinna Tehnikaülikooli juhtivteadur
Ivo Leito, Tartu Ülikooli professor
Lili Azin Milani, Tartu Ülikooli juhtivteadur
Tiina Nõges, Eesti Maaülikooli professor
Toomas Rõõm, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi juhtivteadur

Asendusliikmed:
Riina Aav, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Krista Fischer, Tartu Ülikooli professor, vanemteadur
Els Heinsalu, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur
Aveliina Helm, Tartu Ülikooli vanemteadur
Ülo Mander, Tartu Ülikooli professor
Tõnis Timmusk, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Tehnika ja tehnoloogia

Liikmed:
Ivar Kruusenberg, Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituudi vanemteadur
Jarek Kurnitski, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Vahur Zadin, Tartu Ülikooli vanemteadur

Asendusliikmed:
Heli Lukner, Tartu Ülikooli vanemteadur
Eduard Petlenkov, Tallinna Tehnikaülikooli professor
Kristjan Tabri, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur

Arsti- ja terviseteadused

Liikmed:
Allen Kaasik, Tartu Ülikooli professor, vanemteadur
Peeter Ross, Tallinna Tehnikaülikooli professor

Asendusliikmed:
Maris Laan, Tartu Ülikooli professor
Katrin Õunap, Tartu Ülikooli professor

Põllumajandusteadused ja veterinaaria

Liikmed:
Marika Mänd, Eesti Maaülikooli professor
Markus Vetemaa, Tartu Ülikooli vanemteadur

Asendusliikmed:
Asko Lõhmus, Tartu Ülikooli juhtivteadur
Arvo Viltrop, Eesti Maaülikooli professor

Sotsiaalteadused

Liikmed:
Veiko Lember, Tallinna Tehnikaülikooli vanemteadur
Tiit Tammaru, Tartu Ülikooli professor
Urmas Varblane, Tartu Ülikooli professor

Asendusliikmed:
Lauri Mälksoo, Tartu Ülikooli professor
Ellu Saar, Tallinna Ülikooli professor, juhtivteadur
Andero Uusberg, Tartu Ülikooli vanemteadur

Humanitaarteadused ja kunstid

Liikmed:
Liisi Keedus, Tallinna Ülikooli professor
Virve Sarapik, Eesti Kunstiakadeemia professor, vanemteadur
Marten Seppel, Tartu Ülikooli dotsent

Asendusliikmed:
Kristin Kuutma, Tartu Ülikooli professor
Eneken Laanes, Tallinna Ülikooli dotsent
Ester Oras, Tartu Ülikooli vanemteadur

Lisainfo:
Andres Koppel
Eesti Teadusagentuuri juhatuse esimees
Tel 731 7340/513 3944
andres.koppel@etag.ee

Laeb infot...