Tallinna Tehnikaülikool

Tuhanded keskkoolilõpetajad seisavad suve hakul oluliste valikute ees - kuhu minna edasi õppima? Kui paljudele tundub ainuõige valik IT või majandus, siis nende kõrval pakub suurepäraseid karjäärivõimalusi hoopis ka geoloogi või mäeinseneri eriala.

Future geologists

Geoloogias ja mäenduses peituvad droonid, 3D-virtuaalmaailm ja karjäärivõimalused nii Eestis kui rahvusvahelistes kaevandustes. Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudi teadur Rutt Hints toob välja viis põhjust, miks kaaluda geoloogi või mäeinseneri eriala. 

Töö viib eksootilistesse paikadesse maailmas

Aina rohkem Eesti geolooge ja mäeinsenere lööb kaasa põnevates rahvusvahelistes projektides - Eesti maapõueinsenere leiab alates Skandinaavia kullakaevandustest kuni Austraalia söekaevandusteni välja. Eesti mäeinsenerid töötavad täna Jordaania kõrbes maailma suurimas põlevkivikaevanduses ja otsivad kulda Lapimaal Euroopa suurimas kullakaevanduses, geoloogid on osalenud ekspeditsioonidel kõikjal maailmas - Maroko Kesk-Atlase mäestikus, Mongoolia kõrbetes, Myanmari vihmametsades ja Rwanda troopikas. “Geoloogina saab minna maadeavastajana välitöödele kohtadesse, kuhu ükski turist ealeski ei satu,” räägib Hints geoloogi ameti võlust. 

Ka Eestit mõjutavad megaprojektid ootavad

Eestil on väga vaja uut põhjalike IT-alaste teadmistega geoloogide põlvkonda, kes viiks ellu tehnoloogiliselt keerukaid megaprojekte nagu Rail Baltic, Tallinn-Helsingi tunnel, sügavad pumphüdroelektrijaamad või Tallinna metroo. “Meil valitseb geoloogide ja mäeinseneride põud, nii et selle eriala valinud noortel on tulevikus põnevad väljakutsed garanteeritud,” räägib Hints. 

Hintsi sõnul on lisaks megaprojektidele hädasti vaja inimesi, kes otsiksid, uuriksid ja valmistaksid keskkonnasäästlikuks tootmiseks ette tulevikumaavarasid, mis toetavad Eesti majanduse arengut - fosforiiti, metallimaake, haruldasi muldmetalle, graniiti, väärismetalle.

Stipendiumid ja hästimakstud töö

Maapõue eriala valinud bakalaureusetudengeid ootab ees võimalus saada igal kuul ligi 500 euro eest stipendiume ülikoolilt ning lisaks täiendavaid stippe mäendusettevõtetelt. Hints lisab, et noortele geoloogidele ja mäeinseneridele tehakse sarnaselt IT-spetsialistidele juba ülikoolipingis ahvatlevaid tööpakkumisi nii Eesti kui rahvusvaheliste mäetööstusettevõtete, projekteerimis- ja ehitusfirmade poolt, kes pakuvad stipendiumeid, praktikavõimalusi ja hästimakstud töökohti. “Ainuüksi Eestis on maapõuespetsialistide keskmine sissetulek Eesti keskmisest 1,3 korda suurem, rääkimata välismaal tegutsevate kolleegide teenistusest,” toob teadur välja. 

Kõrgtehnoloogiline eriala

Mäendus ei piirdu suurte kallurautode ja lõhkamistega, tänapäeval on tegemist kõrgtehnoloogilise tööstusharuga, kus IT-alased oskused on möödapääsmatud. “Nii et kui Minecraft ja teised arvutimängud on tuttav teema, siis see on mäendusvaldkonnas kindlasti eeliseks,” ütleb Hints. Hintsi sõnul on ülikoolid infotehnoloogia arengutega kaasas käinud, eriala õpetatakse täna droonide, 3D virtuaalmaailma ja moodsa tehnika abil, mis valmistavad noori tehnoloogiliselt järjest keerukamateks väljakutseteks. “Näiteks saavad tudengid õppida, kuidas 3D mudeldamise abil kullasoonte ja naftaväljade asukohtade kohta mudeleid luua ning uuritava maa-ala sisemust ilma seda avamata valmis projekteerida,” kirjeldab Hints. 

Võimalus ise midagi uut avastada

Lõpetuseks ütleb Hints, et geoloogid nimetavad sageli geoloogiat kunstiks. “Olgugi et geoloogia on tehnikateadus, nõuab eriala palju loovust ja on rohkelt võimalusi midagi ise esmakordselt avastada - leida mingi seos, mida keegi pole varem avastanud,” toob Hints välja geoloogia ametiga kaasnevad võimalused. 

TalTechi geoloogia instituut kuulub tehnikaülikooli loodusteaduskonda ning ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

TalTechi geoloogia instituudi üliõpilased praktikal: https://photos.app.goo.gl/n9p5H28FcQgIu82m1

Laeb infot...