Tallinna Tehnikaülikool

22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 103. aastapäeva aktusel esitleti külalistele esimest sinimustvalget lippu, mis Tallinna Tehnikaülikooli Mustamäe linnaku lipuvardas lehvis. Lipu annetas ülikooli muuseumile Tallinna Tehnikaülikooli auliige Jüri Tanner ja selle ajalugu on aukartust äratav.

Sten Kalder | Fotod: A Cube Agency ja Jüri Tanner

1984. aastal märkas Jüri Tanner oma isatalus, et sealse elutoa kummuti alumine sahtel ei käi lahti ja sinna pääseb vaid juhul, kui ülemised sahtlid välja võtta. Seda tehes leidis Tanner sahtlist sinimustvalge lipu, mis oli sõjaeelsel perioodil Vehakse talu lipumastis lehvinud.

Toona oli sinimustvalge lipu omamine rangelt karistatav, ent Tanner tõi lipu Tallinnasse, justnagu teades, et seda võib ühel päeval vaja minna.

Möödus viis aastast ja kätte jõudis 1989. aasta 24. veebruar, mis oli ülikoolis kuulutatud vabaks päevaks. Ent Tanner, kes sel ajal töötas teadusprorektori asetäitjana, oli sellegipoolest otsustanud tööle minna. Peagi helises laual telefon ja rektor Boris Tamm kutsus ta oma kabinetti nõupidamisele. Päevasündmusi arutades jõuti järeldusele, et peahoone lipuväljakule võiks heisata sinimustvalge lipu, kuid sellise lipu hankimine poleks ametlikult võimalik olnud. Tannerile meenus isatalust leitud lipp ja peagi lehvis see esimese sinimustvalgena Mustamäe mändide kohal Tallinna Tehnikaülikooli lipumastis.

Järgmisel päeval viis Tanner lipu koju tagasi, kuhu see jäi hoiule järgmiseks kolmekümneks aastaks. Möödunud aastal aga otsustas ta lipu Tallinna Tehnikaülikooli muuseumile kinkida, et seda oleks võimalik ka järgmistele põlvkondadele näidata. Tänavu 22. veebruaril saimegi seda koos Kuljuse rahvatantsijatega esimest korda pidulikult teha.

Kui ka Sinul, hea lugeja, on jagada mõni meie vabariigi või ülikooliga seotud lugu, siis oled oodatud sellest teada andma!

Vaata videot lipu aktusele jõudmisest.

Fotodel Kuljuse tantsijad Sirli Vaher, Kaarel Kõuts, Lenne Grettel Leitmaa, Henri Suomalainen ajaloolist lippu esitlemas ning Vehakse talu peahoone Pärnumaal Sauga vallas Ridalepa külas.

Laeb infot...