Tallinna Tehnikaülikool

Kirjastus Emerald Publishing tunnustas professor Aaro Hazaki, dr. Raul Ruubeli ja Marko Virkebau teadusartiklit "When would creative R&D employees like to work?" auhinnaga 2020 Emerald Literati Award: Highly Commended Paper. Ajakirjas International Journal of Organizational Analysis ilmunud artikkel oli üks kolmest käesoleval aastal kirjastuse poolt auhinna saanud publikatsioonist.

Artiklis uuritakse T&A loovtöötajate eelistusi tööaja korralduse osas ning leitakse, et neid mõjutavad oluliselt töötajate individuaalsed eripärad. Ühesugune töökorraldus kõigi töötajate jaoks ilmneb tulemuste põhjal olevat vananenud ja võib (vähemalt T&A loovtöötajate puhul) negatiivselt mõjuda heaolule ning vähendada töö efektiivsust.

Laeb infot...