Tallinna Tehnikaülikool

Oktoobri viimasel nädalal toimus Riias konverents, kus kokku said 50 Balti- ja Põhjamaade ühises energiauuringute programmis osalenud energeetikateadlast, et diskuteerida muu hulgas ka oma saavutuste ning programmidest saadava kasu teemal. Just need arutelud osutusid kõige põnevamaks ja elevust tekitavaks.

Riia konverents Anna Volkova oktoober 2022
Agent-GIS-5GDHC osalejad koos JBNER koordinaatori Kevin Johnseniga (paremalt viies Anna Volkova).

Konverents, kus osalesid ka Tallinna Tehnikaülikooli teadlased, toimus esimest korda ja selle eesmärk oli tugevdada teaduskoostööd ning luua võrgustikke. TalTechi teadlastel on aastate jooksul olnud mitmeid koostööprojekte energeetika teadusuuringute organisatsiooniga Nordic Energy Research, kuid tihe koostöö naaberriikide teadlastega on vähemalt viimasel ajal seotud just ühendatud energiauuringute programmiga (Joint Baltic-Nordic Energy Research Programme). Viimase suurem eesmärk on edendada energiauuringuid ja -analüüse Balti riikides ning inspireerida Balti riike nii omavahel kui ka Põhjamaadega koostööd tegema.

Millist kasu saab teadlane programmist?

Riias 24.-25. oktoobrini toimunud konverentsil tutvutigi hiljutiste teadusprojektidega ja nende tulemustega. Nagu juba tavaks, sai teaduskonverentsil kuulata ettekandeid erinevate projektide kohta ja tutvuda ka postritega. Üheks põnevamaks ja kaasahaaravamaks konverentsi osaks osutusid aga paneeldiskussioonid, kus arutleti programmis osalejate saavutuste ja programmist saadava kasu üle ning otsiti vastuseid küsimustele, kuidas saada edaspidi veelgi paremaid tulemusi.

Tallinna Tehnikaülikoolist osalesid paneeldiskussioonil Anna Volkova energiatehnoloogia instituudist ja Hardi Koduvere elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudist, majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi seisukohti esindas Irja Möldre. Leiti, et projektide tulemid annavad väärtuslikku sisendit energia poliitika kujundamisel, kuid osapoolte omavaheline suhtlus ja teadmiste vahetus peaks senisest paremaks muutuma, samuti on vaja n-ö uut hoogu.

Lisaks teadlastele kohal olnud ministeeriumide esindajatele pakuvad projektid aga kasulikke sisendeid energiapoliitika kujundamisel. Tallinna Tehnikaülikooli teadurid ja doktorandid osalesid ka mitmetes nn mobiilsetes tegevustes, mille raames sai edendada samuti erinevate maade ülikoolide vahelist koostööd.

Tallinna Tehnikaülikoolil kolme aastaga üheksa projekti

Kokku on Tallinna Tehnikaülikoolis viimase kolme aasta jooksul tulemusteni jõudnud üheksa Nordic Energy Research programmi poolt rahastatud projekti, neist neli professor Anna Volkova (ja tema uurimisrühma) ning kaks professor Jarek Kurnitski eestvedamisel ja osalusel. Elektroenergeetika ja mehhatroonika instituudist on Nordic Energy Research projekte teinud professor Jako Kilter, professor Toomas Vaimann ja professor Fushuan Wen.

Laeb infot...