Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli rektor andis 22. veebruaril toimunud Eesti Vabariigi 105. aastapäeva pidulikul aktusel üle Aasta parima teadusartikli tunnustused. Tehnika ja tehnoloogia valdkonnas pälvis tiitli Artjom Saia, Dmitri Nešumajevi, Aaro Hazaku, Priit Sanderi (Tartu Ülikool), Oliver Järviku ja Alar Konisti teadusartikkel „Techno-economic assessment of CO2 capture possibilities for oil shale power plants“, mis on avaldatud väga kõrgetasemelises ajakirjas „Renewable and Sustainable Energy Reviews“ (https://doi.org/10.1016/j.rser.2022.112938). 

Teadusarikli autorid

Uurimistöö aktuaalsus seisneb energiajulgeolekus ja laialdasem eesmärk on loodusressursside parem ja efektiivsem väärindamine rohepöörde vaates. Artikkel on uuenduslik rakendusteaduslikus võtmes - ühtaegu tehnoloogiline ja majanduslik hinnang põlevkivielektritootmises CO2 püüdmise võimaluste rakendatavuse kohta; ning innovaatiline ka kontseptsiooni tasandil, viies ühikukulu tõenduspõhise hindamise ja diskonteerimise Eesti spetsiifiliste oludega vastavusse. 

Laeb infot...