Tallinna Tehnikaülikool

Sel sügisel hakatakse välja andma keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia eriala üliõpilastele 750-eurost Arvo Otsa nimelist stipendiumi.

Arvo Ots

Stipendiumi eesmärk on toetada äsja alustanud tudengeid, populariseerida eriala ning seeläbi tagada energiatehnoloogia jätkusuutlik areng. Taotlusi saab esitada oktoobri kahel esimesel nädalal, stipendiaadid kuulutatakse välja oktoobri lõpus.

Fondi suurimaks rahastajaks Eesti Energia. „Arvo Otsa nimelise stipendiumiga anname oma panuse selleks, et tuleviku talentidel oleksid väärtustloovad võimalused energia- ja keemiatehnoloogia eriala õppimiseks ning kompetentside arendamiseks,“ selgitas otsust Eesti Energia värbamise ja töösuhete valdkonnajuht Natalja Horohordina, märkides, et puhtama rohetuleviku tagamiseks vajatakse haritud ja pühendunud tegijaid. „Motiveeritud ja initsiatiivikatest noortest saavad tuleviku loojad,“ lisas Horohordina.

Tehnikaülikooli Arengufond soovib Arvo Otsa nimelise stipendiumi anda kuni kümnele hea õppeedukusega ja aktiivsele üliõpilasele, kellel on ambitsioon saada oma valdkonna tippspetsialistideks.

„See, et rekordilised elektrihinnad on täna üks tulisemaid teemasid, näitab hästi, kui palju me energiast sõltume. Kuidas aga saab soojus kodudesse ja tootmisesse, mil moel toimub jahutus, milline on soojus- ja massilevi erinevates tehnoloogilistes protsessides ja kuidas tagada võimalikult kestlik ja keskkonnasõbralik tootmine – see on vaid lühike loetelu teemadest, millega me energiatehnoloogia instituudis tegeleme,“ tõi fondi eestvedaja, energiatehnoloogia professor Alar Konist välja valdkonna olulisuse. „Et tagada inseneride järelkasv keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia erialal ning tunnustada parimaid noori spetsialiste, alustab sellest õppeaastast tegevust fond, mis kannab sümboolselt aasta alguses lahkunud tehnikateadlase Arvo Otsa nime,“ lisas Konist.

Emeriitprofessor Arvo Ots (1931-2022) töötas Tallinna Tehnikaülikoolis alates 1960. aastast. Ta andis üliõpilastele termodünaamika, kütuste põlemise ja soojusülekande kursusi. Sellele lisaks luges ta katlatehnika ja soojuselektrijaamade õppeaineid, juhendas hulgaliselt diplomitöid, kandidaadi- ja doktoriväitekirju. Arvo Otsa teadus- ja inseneritegevus oli suunatud tahkekütuste põletamise uurimisele ja tööstuslikele rakendustele. Ta oli üks põlevkivi põletamise alase teoreetilise teaduse rajajaid.

Arvo Otsa stipendiumifondi on oodatud panustama nii ettevõtted kui eraisikud. Annetuse saab teha Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi pangakontole EE471010052027905003 (SEB), EE572200221011286139 (Swedbank), märkides selgituseks „Arvo Otsa stipendiumifond“. Suurema ja pikemaajalise toetuse tegemiseks saab ühendust võtta SA Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondiga: arengufond@taltech.ee.

Lisainfo:
Elinor Toming
arengufond@taltech.ee
https://taltech.ee/arengufond

Laeb infot...