Tallinna Tehnikaülikool

Majandusolukord on keeruline ning hinnad on kasvanud. Ei tasu loota, et need ise märkimisväärselt kahanema hakkavad või et neid oleks võimalik märkimisväärselt ja pikaajaliselt alandada mingite käsumajandusest meelde tulevate meetoditega.

Enn Listra
Enn Listra - TalTechi majandusteaduskonna dekaan

Me ei ole üksi. Kuigi muutuste amplituud on erinev, on arengud ja nende põhjused ümberkaudsetes riikides enam-vähem ühesugused. Esiteks, pandeemia ajal katki läinud tarneahelad, mille mõju väikestele tugevalt rahvusvaheliste majandustega riikidele on eriti tugev. Mõju on analoogiline impordipiirangute seadmisega riikides, kus mingid toormed puuduvad. Teiseks, omas ajas mõistlik keskpankade rahatrükk on tekitanud suure hulga rakendust otsivat raha. Eestis lisandub siia veel pensionireformi mõju. Kolmandaks, Venemaa sõjategevus Ukrainas, mis on oluliselt tõstnud ebakindlust majandustes, lõhkunud tarneahelaid veelgi ja järsult suurendanud rea kaupade nõudlust.

Peame üheaegselt pehmendama kriisi mõju ja tagama majandusarengu jätkuvuse. Arukas majanduspoliitika on praegu kolmeosaline. Jätkuv avatud turumajanduse põhimõtete eest seismine, et vältida majanduse aluste lõhkumist kiirreageerimisega. Mõistlik abi hädasolijatele Eestimaal, et tagada majanduskeskkonna muutuse tõttu ootamatult raskustesse sattunute suutlikkus kriisi üle elada. Abi Ukrainale, et vältida sõja laienemist ja karistamatuse tunde tekkimist praegustes ja võimalikes tulevastes agressorites.

Laeb infot...