Tallinna Tehnikaülikool

Siim Pille on lõpetanud TalTechi elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate magistriõppe ja töötab ettevõttes Skeleton Technologies. Siim disainib parasjagu superkondensaatori mooduli monitoorimise riistvara, mis peab tagama kondensaatorite pinge ja temperatuuri jälgimise ka rasketes klimaatilistes ja elektrilistes tingimustes.

Picture of Siim Pille's work.

Siimu jaoks oli TalTech loogiline valik, kuna ta soovis kõrgharidust, kus teoreetiliste teadmiste kõrval oleks olulisel kohal praktiliste oskuste omandamine. Elektroenergeetika bakalaureuseõpingute ajal proovis Siim kätt ka teaduse poolel, kus osales kontaktivaba hingamise ja südametöö jälgimise seadme prototüübi arendusel. “Sealt sain eelkõige iseseisva töö distsipliini ja hea tehnilise/teadusliku teksti mõistmise,” lisab Siim.

“Magistri eriala valik oli suhteliselt lihtne, kuna töötasin sellel erialal juba paar aastat. Kui paar aastat töökogemust andis palju praktilisi kogemusi, siis tundus, et oleks hea omada ka laiemat teoreetilist põhja, mis neid teadmisi ja oskusi seoks,” räägib Siim.

Tööl on Siimu sõnul rohkemal või määral kasu kõigest õpitust. “Üsna tihti leian end kasutamas programme ja meetodeid, millega sai ülikoolis tutvust tehtud. Mõnigi kord on tööelus raskele probleemile lahenduse toonud just vähese rakendatavusega tundunud õppeinest saadud teadmised. Tagantjärele tarkusena saab vaid tõdeda, et sellesse ainesse oleks koolipõlves tulnud palju rohkem aega panustada,” räägib Siim.

Magistriõpingute kõrvalt lõi Siim kaasa projektis, kus arendas siseruumide positsioneerimissüsteemi riistvara. “Selle projekti mõju mu teadmistele ja oskustele on raske üle hinnata, kuna see õpetas mulle riistvara disaini seeriatootmise seadme jaoks, struktureeritud ja sihipärast testimist, koostööd riistvara ja tarkvara inseneride vahel, tootearendust koos kõigi võlude ja valudega ning lõpuks ka meeskonna juhtimist,” räägib Siim.

Võimalus maailma paremaks teha

Siim julgustab noori valima elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate eriala, sest see annab võimaluse midagi muuta ja paremaks teha. “Seda ütlevad ilmselt kõigi valdkondade esindajad, aga meie erialal saab disainida meditsiiniseadmeid, mis oluliselt parandavad inimeste elukvaliteeti või siseruumide positsioneerimissüsteemi, mis aitab tööstusel kokku hoida miljoneid või hoopis tegeleda superkondensaatoritega, mis aitavad vähendada inimkonna üsna suureks kujunenud jalajälge looduses. Hea tahtmise juures saab seda kõike teha enne, kui õpingud täielikult lõpetanudki oled.”

TalTech andis laia silmaringi ja tutvusringkonna

Kõige tähtsamaks peab Siim aga laia tehnilist silmaringi. “Tipptehnoloogia firmades on koos väga erinevate valdkondade insenerid ja edu aluseks on koostöö – selleks on vaja aga ühist keelt,” räägib ta.

Lisaks TalTechist saadud teadmistele hindab Siim kõrgelt ka ülikoolis tekkinud tutvusringkonda, kelle poole saab ka kõige keerulisemate tööalaste väljakutsete puhul nõu saamiseks pöörduda.

Elektroonika ja kommunikatsioonitehnoloogiate (Communicative Electronics) õppekava eesmärgiks on koolitada spetsialiste, kes oskavad uurida ja luua arukaid elektroonseid tehissüsteeme ja nende komponente, tunnevad nende elektrilisi ja füüsikalisi tööprintsiipe, kommunikatsioonitehnikat, signaalitöötlust ja valmistamistehnoloogiaid. Vastavalt eriõppe valikutele saavad üliõpilased spetsialiseeruda kommunikatsiooni elektroonika või kognitiivsete seadmete ja süsteemide projekteerimisele, rakendamisele, haldamisele ja arendamisele: www.taltech.ee/elektroonika-ja-kommunikatsioonitehnoloogiad

Laeb infot...