Tallinna Tehnikaülikool

Pealinnast pärit Erik Joel Petrov õpib TalTechis kolmandal kursusel keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogiat ning töötab ettevõttes ICP Solutions soojustehnilise projekteerijana. Pärast bakalaureuse lõpetamist plaanib ta jätkata magistriõppes energiatehnoloogiate ja soojusenergeetika erialal. Erik ütleb, et soojustehniku pisik on tal küljes noorest east ning juba põhikooli lõpus teadis ta, mida tahab tulevikus teha ning õppida.

Erik Petrov

Mis on Su peaeriala ja miks valisid just selle?

Valisin peaerialaks energiatehnoloogiad, kuna energia ning energiamajandus on üks meie ühiskonna alustalasid. Sooja ning elektri tootmise ja jaotamise protsessid on väga huvitavad, mille süviti mõistmiseks on vaja hulka teadmisi ning üksjagu aega.

Mis on kõige põnevam õppeaine?

Energiatehnoloogiate eriala aines annab meile iga loengu erinev inimene, kes on oma ala spetsialist. Nii on iga loeng erinev ning omanäoline, õpime väga laiast valdkonnast erinevate spetsialistide nõuandeid ja näpunäiteid.

Mida peaks iga inimene teadma keskkonnahoiust ja kuidas panustama?

Iga inimene peaks teadma, et keskkonnahoid sõltub meist kõigist, nii üksikisikutest kui ka suurkorporatsioonidest ja riikidest. Seetõttu peame kõik andma panuse nii üksikisikuna, firmana, kui ka riigina, ning olema eeskujuks teistele. Näitame kõik koos, et meil on reaalsed plaanid rohelisema tuleviku jaoks.

Milline on Eestis kõige paljulubavam taastuv energiaallikas?

Eesti paljulubavaim taastuv energiaallikas oleks ilmselt tuul ja biomass. Kuna me asume mere kaldal põhjapoolsemas kliimas, on meil aasta läbi palju temperatuuri ja õhurõhu kõikumisi, mis toovad endaga kaasa õhu liikumisi. Samuti on üle poole Eestist kaetud metsaga. Tuleb muidugi meeles pidada asjaolu, et metsadega tuleb jätkusuutlikult ümber käia, me ei saa lihtsalt kõike maha raiuda – mille ära võtad, tuleb ka tagasi panna. Tuuleparke rajades saame ennast varustada elektriga ning kasutades biomassi kütusena, nii nagu juba mitmetes katlamajades tehakse, saame ennast varustada ka soojusega, jätkusuutlikult.

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Enne õppimist ei teadnud ma, kui mitmekülgsed on protsessid, millest toodetakse energiat. Muidugi ma teadsin et katlamaja annab sooja meie radikatele ja elektrijaamast tuleb elektrit, milleta me tänapäeval elada ei saa, aga see, kuidas elektri ja sooja tootmine on võimalik koostootmisjaamades ühendada, ainult süvendas mu huvi sellesse, kuidas me saaksime tulevikus asju veel efektiivsemalt ja ressursisäästlikumalt läbi viia.

Tehnoloogiate arengus toimuvad kiired ja olulised muutused. Ühelt poolt on need seotud loodusressursside kahanemise ja keskkonnaprobleemide süvenemisega, teisalt inimkonna keskkonnateadlikkuse kasvuga ja vajadusega ressursse säästlikult kasutada. Kui sa soovid tulevikus neid muutusi positiivselt suunata ning olla tööturul nõutud spetsialist, siis keskkonna-, energia- ja keemiatehnoloogia õppekava annab sulle selleks tugeva aluse. Tutvu õppekavaga: www.taltech.ee/keskkonna-energia-ja-keemiatehnoloogia

Laeb infot...