Tallinna Tehnikaülikool

Põline tartlane Erik Vares on õppinud viis aastat inseneriõppes TalTechi Tartu Kolledžis, lõpetades tööstus- ja tsiviilehituse õppekava spetsialiseerumisega ehitiste restaureerimisele. Alates 4. kursusest on ta töötanud tööjuhi, objektijuhi, projektijuhi ja ehitusjuhina ehk käinud läbi kõik ehitusjuhtimise ametikohad. Ajapikku omandatud kogemused lubavad tal tänaseks juhtida ka ehitusmaksumuse hindamise protsessi ja projekteerimise projektijuhtimist. Praegu on Erik osanik ja juhatuse liige Dorpat Ehituses ning igapäevaselt täidab ettevõttes ehitusjuhi kohustusi. Erialase töö kõrval on tema jaoks tähtis pere ja sõbrad ning sport ja tervis.  

Erik Vares
Erik Vares. Foto: erakogu

Kellena tööstus- ja tsiviilehituse õppekava lõpetajad töötada saavad?  

Lõpetajad leiavad tööd projekteerimisettevõtetes, ehitusettevõtetes projekteerijate, ehitusjuhtide, eelarvestajate, projekteerimise projektijuhtide, kvaliteedispetsialistidena. Avalikus sektoris leiab tööd erinevate ehitusspetsialistide ja -kontrollide ning -juhtide ametites. Loomulikult on ehituslik taust kasulik ka kinnisvaraarenduses. Kõige eelduseks on aga praktilised kogemused, mis tulevad ajaga.  

Mis on järgmisel 5-10 aastal ehitussektori suurimad väljakutsed?  

Piisava tööjõuressursi leidmine nii kvantiteedi kui kvaliteedi mõttes, tööjõupuudus valitseb nii lihttööliste kui ka inseneriharidusega vaheastme juhtide hulgas. Selle lahendamiseks on vaja suurt panust meie haridussüsteemilt ja ülikoolidelt.  

Kuidas saavad ehitusinsenerid panustada rohepöördesse?  

Peamiselt läbi tarkade ja läbimõeldud lahenduste nii ehitusprotsessi jooksul kui ka kogu hilisema ekspluatatsiooniperioodi ajal. Kogu hoone elukaar saab alguse ideest, lähteülesandest ja projekteerimisest ning hoone algsest kavandist alates peab silmas pidama selle tulevast jalajälge keskkonnale. 

Ehitusinsenerid töötavad ka välja ja jälgivad keskkonnakavasid ja riskianalüüse, panustavad töötunde, et materjalide tellimused oleks täpsed ja kadu ning jäätmeid ei tekiks üleliia. Saame mõelda läbi jäätmete utiliseerimine ja sorteerimine ning võimalusel taaskasutuse. Juhtidena saame  sarnast käitumist nõuda ka alltöövõtjatelt.   

Hoone ekspluatatsioonikulude mõistes on suur roll eriosade spetsialistidel ja nende väljatöötatud lahendustel koos tehnoloogia arenguga. Targa kodu lahendused muutuvad järjest igapäevasemaks. Nende abil on võimalik jälgida ja parandada ka juba kasutuses olevate tehnosüsteemide efektiivsust.  

Mille kallal sa ise praegu töötad või töötada tahaksid?  

Hetkel töötame koos teiste Dorpat Ehituse omanikega selle kallal, et ettevõtte vundament ja alusväärtused oleksid tugevalt paigas, kõigile töötajatele arusaadavad ja juurutatud. Tugeva vundamendi peale on kergem usaldust ehitada ja ettevõtet loogiliselt arendada. Ma usun, et selline vundament ei ole ainult midagi maa alla jäävat ja nähtamatut, vaid paistab kaugele. Soovime panustada usalduslikule ja kauakestvale koostööle, olla kvaliteedimärgiks. 

Loomulikult tegelen ka igapäevaselt ehitustegevuse juhtimisega. Suures pildis teengi ma seda tööd, mis mulle meeldib. See pole alati nii olnud, kuid ajaga saadud kogemused ning erinevad partnersuhted on seda järjest meeldivamaks muutnud. Tööd on raske nautida, kui see pole jõukohane, ning üldjuhul teekondade alguses see polegi. Sinna tuleb samm-sammult jõuda.  

Üks lõbus seik, mis on sel erialal töötades ette tulnud.  

Musta huumori mõttes meeldib mulle tagantjärele meenutada neid situatsioone, mis tundusid hetkes väga keerulised ja väljapääsmatud, kuid saavad alati lõpuks lahendatud. Sellistes situatsioonides tehtud koostöö, mis viib lahenduse ja eesmärgini ja kus aidatakse üksteist, lähendab inimesi kõige paremini ning aastate pärast on miskit meenutada ja tagasi vaadates naerda, kui absurdne seis tollal oli. 

Ehitusinseneri töö on kodude ja töökohtade rajamine. Ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala hõlmab väikeelamuid kui ka pilvelõhkujaid. Keerukatest tööstushoonetest rääkimata. Kui näed enda tulevikku ehitusvaldkonnas, siis ehitiste projekteerimise ja ehitusjuhtimise eriala on kindel ja tulus investeering. Tutvu õppekavaga lähemalt: taltech.ee/projekteerimine-juhtimine

Laeb infot...