Tallinna Tehnikaülikool

13. detsember 2023 on oluline verstapost Eesti merenduse ajaloos: viiendal katsel õnnestus luua merendussektori eestvedamisel ja Kliimaministeeriumi toel Eesti Merendusklaster MTÜ. See uus organisatsioon on pühendunud Eesti merendusvaldkonna ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime tõstmisele ning innovatsiooni ja teadus-arendustegevuse edendamisele.

Merendusklaster
MTÜ Eesti Merendusklaster asutajaliikmed

Kliimaministeeriumi merenduse ja veekeskkonna asekantsler Kaupo Läänerand selgitas, et klastri loomine on olnud pikaajaline eesmärk, vastates senisele vajadusele Eestis kõiki meremajanduse sektoreid ühendava organisatsiooni järele. Ta lisas, et Eesti merendussektor, mis moodustab ligi 5% meie SKP-st ja kuhu kuulub 1700 ettevõtet, seisab silmitsi uute kasvuvõimalustega nii sinimajanduse uutes valdkondades kui ka rohereformi kaudu.

Riina Palu, merendusklastri juhatuse liige, tõi esile, et klastriga on oodatud liituma kõik meremajandusega seotud valdkondade tegijad. See hõlmab laevandust, meretööstust, sadamaid, aga ka rannikuturismi, laevaehitust, laevaremonti, merelogistikat, meretehnoloogiat, valdkonna IT-lahendusi, vesiviljelust, avamere energeetikat, mereharidust ja -teadust ning muid merendusega seotud valdkondi. Palu rõhutas, et rohereform, uute tehnoloogiate kasutuselevõtt ja majandustegevuse laienemine maalt merele avab uued võimalused, millest tuleb osata maksimum võtta.

Eesti Merendusklastri juhatus, kuhu kuuluvad mitmekesiste alamvaldkondade esindajad, sealhulgas Kuressaare kolledži direktor Merit Kindsigo, on pühendunud organisatsiooni juhtimisele ja arengule. Eesmärk on kaasata lai ring valdkonna ettevõtete esindajaid ja eksperte, et ühiselt määratleda ja arendada klastri peamisi fookusvaldkondi. Selleks luuakse juhatuse tööd toetavad initsiatiivgrupid.

Merit Kindsigo selgitas: "Klaster ühendab erinevaid osapooli, eelkõige ettevõtlussektorit. Meie kolledžina saame omalt poolt anda parema ülevaate kvalifitseeritud tööjõu ja teadusarenduse puudujääkidest ning vajadustest. Klaster hakkab toimima infokanalina, mille kaudu info paremini koondatakse ja edastatakse huvitatud osapooltele. Seega võidavad sellest kõik pooled." Ta lisas: “Aktiivne roll on merendust Eestis edendada ja sellele kaasa aidata, teadus on oluline – insenere on väga palju ka merendussektorisse vaja, innovatsioon toimub ikka teadusarenduses!”

Klastri esimene üldkoosolek on planeeritud 14. veebruariks 2024 ning TalTech on asutajaliikmena teinud ettepaneku koosoleku võõrustamiseks ülikooli peamajas Tallinnas, Ehitajate tee 5. Merendussektori osapooled on kutsutud liituma Eesti Merendusklaster MTÜga ja osalema veebruarikuisel üldkoosolekul. 

Kõigil merendussektori osapooltel on võimalus liituda Eesti Merendusklaster MTÜga ja osaleda juba veebruarikuisel üldkoosolekul, saates jaanuari jooksul liitumisavalduse meiliaadressile eesti.merendusklaster@gmail.com.

Uudis on koostatud Kliimaministeeriumi teate alusel. 

Laeb infot...