Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi esimees ja Cybernetica AS seiresüsteemide osakonna programmeerija Erki Meinberg jõuab palju - lisaks päevatööle õpib ta arvutisüsteemide magistri õppekaval. Algselt mehhatroonikuks õppinud tudengile meeldib arvutisüsteemide eriala juures kõige rohkem, et see kipub istuma täpselt päris- ja digitaalmaailma piiri peal: ühe jalaga ühes, teisega teises maailmas.

Tallinna Tehnikaülikooli robotiklubi esimees ja Cybernetica AS seiresüsteemide osakonna programmeerija Erki Meinberg

Meinbergi jaoks on sümpaatne, et tavaliselt on tema poolt loodud tarkvara või elektroonika seotud mingi päris protsessi juhtimise, mõõtmise, vms. Sisendiks ja väljundiks on muutus pärismaailmas, loodud süsteemi tööl on selge tagajärg - ja see teeb kogu asja väga põnevaks.

Mis on kõige põnevam õppeaine? Miks?

Teeme natukene sohki ja valime kolm: operatsioonisüsteemide ja käsustiku arhitektuuri disaini aine esimesel semestril, reaalaja operatsioonisüsteemi programmeerimise aine teisel semestril ning masinõppe sardsüsteemides aine kolmandal semestril. Ained olid küll väga tehnilised, aga see oli pigem hea: läbi laborite ja loengute oli võimalik selgeks saada arvutite töö tagamaad, suhteliselt madalast tasemest alates. Iseseisvad ülesanded olid küll keerulised, aga see on pigem positiivne ja teeb need huvitavaks. Lisaks olid õppejõud motiveeritud ja teemadest ise selgelt huvitatud.

Millise eelise annab ingliskeelne õppekava?

Ei saa üle ega ümber tõsiasjast, et enamik tänapäeva teaduskirjandusest on ingliskeeles. Sealhulgas ka enamik digitaaltehnika uutest uurimustöödest, juhenditest, toote informatsioonist jne. Ingliskeelse õppe pluss on see, et sa õpid kasutama vastavat oskussõnastiku ja tutvud selle sisuga. Samuti annab see paremad võimalused rahvusvahelisel tööturul.

Kes saab sinust peale lõpetamist?

Ideaalis jätkaks raudvaralähedase tarkvara arendamisega. Olgu selleks mingisugused reaalajasüsteemid, robootika, või signaalitöötlus jms.  

Millise põletava probleemi tahaksid arvutisüsteemide ja automaatika abil lahendada?

Tasa ja targu üritatakse arvutustehnikat kõikjale suruda. Igasugused kantavad seadmed (wearables), kodune ja tööstuslik asjade internet (IoT) on hea tööväli arvutisüsteemide lõpetanule, olgu see kas uue digitaaltehnika disaini poolelt või sardsüsteemidele tarkvara arendamise poolelt. Sellele lisaks veel on nii automaatika kui ka arvutisüsteemide pärusmaa tänapäeval droonid ja isesõitvad autod - nendel teemadel leidub ka Eestis tegusaid firmasid ja tulevikuks väljakutseid.

Üks lõbus tõik, mida Sa enne õppima asumist ei teadnud?

Seda, et kondensaatori mahtuvus sõltub nendele rakendatud pingest ja paketi suurusest. Liiga füüsiliselt väikeste kondede valik suutis paar korda ühe kooliprojekti toiteahela läbi kärsatada.

Kui programmeerimisest jääb Sulle väheks ja tunned, et tahad IT valdkonnas palju rohkem ära teha, siis arvutisüsteemide magistriõppekava on parim valik just Sulle! taltech.ee/arvutisusteemid

Mõtle suurelt ja astu tulevikku juba täna! TalTechi IT-teaduskonnas saad õppida kõiki IT valdkondi tipptasemel: teejuht.taltech.ee/it-teaduskond

Laeb infot...