Tallinna Tehnikaülikool

Tehnikaülikooli üks unikaalsusi on minu hinnangul see, et ühelt poolt asume väikeses riigis, teiselt poolt aga suures linnas. Nii on omajagu võimalusi teha koostööd erinevate partneritega, olgu selleks siis ettevõtted või linn ise. Teiselt poolt on suhe partneritega intiimne ja hea.

Väiksus ja suurus tulevad mõnes mõttes huvitavalt kokku. See päädib sellega, et meil on terve rida teadusprojekte, ka tudengiprojekte – alustades tudengivormelist ja isebussist –, kus me teeme koostööd ja lahendame probleeme, mille puhul näeme üsna kiiret jõudmist kas siis turule või pärisellu. Seda teised ülikoolid võibolla nii hästi saavutada ei saa.

Meist ühel pool on teaduspark Tehnopol, kus ülikool, linn ja riik töötavad iga päev koos, et innovatsiooni ökosüsteemi arendada. Teisel pool on aga Tallinn ja targa linna initsiatiiv.

Ülikool peaks natuke isegi uhke olema selle üle, et Tallinn saab roheliseks pealinnaks. Ega ilma ülikoolita Tallinn selleks pealinnaks tõenäoliselt ju ei saagi: mõtelgem kasvõi targa linna professuuride peale, targa linna projektide peale, mille me käima pannud oleme. See on hea indikatsioon meie võimest panustada ühiskonna arengusse.

Kui me aga ülikooli sisse vaatame, siis Tallinna Tehnikaülikool on minu arvates üsna paindlik organisatsioon. Viimastel aastatel oleme suutnud kokku panna päris huvitavaid teaduskoostöö meeskondi, kuhu tullakse kokku mitmest teaduskonnast, täiesti erinevatest teadusdistsipliinidest. Täiesti erinevate keeltega inimesed kogunevad ja üritavad lahendada sarnast probleemi, ühist väljakutset.

Kõige parem näide – ja Eesti kontekstis ka kõige olulisem – on seesama targa linna tippkeskus, kus me tegeleme energeetika, majanduse arengu, transpordi ja muude küsimustega, paneme omavahel kokku majandus- ja inseneriteadused, aga ka kolleegid teistest valdkondadest.

Nüüd teine tulevikku vaatav näide. Kui me mõtleme Euroopa Liidu rohepöörde peale, siis käib meil mitu projekti, kus loodus-, majandus- ja inseneriteadlased töötavad koos välja tehnoloogilisi lahendusi. Meil on ka projekt, kus me koos riigiga üritame Eesti biomajanduse arengustrateegiaid ja tulevikku kujundada. Siin on väga tugevas fookuses teadus ja selle tulemuste kiire rakendamine ühiskonnas.

Selliste asjade ellu kutsumiseks ja -viimiseks on vaja üsna head organisatsioonikultuuri. Aga kui need asjad meil välja tulevad – ju siis on see olemas!

Laeb infot...