Tallinna Tehnikaülikool

Tartus sündinud ja kasvanud Erkki Laugus elab ja toimetab juba 13 aastat Tallinnas. Tallinna Kaubamaja tänase tegevjuhi haridustee algas Tartu 3. Keskkoolis ja jätkus Eesti Maaülikooli majanduse ja sotsiaal teaduskonnas, mille ta lõpetas 1996. aastal ettevõtluse erialal. 2020. aastal lõpetas Erkki Tallinna Tehnikaülikooli üheaastase magistrikava „Digimuutused ettevõttes“. 

Erkki Laugus
Erkki Laugus. Foto: Indrek Arula

Mida iga ettevõttejuht peaks digitaliseerimisest teadma? 

Kõige olulisem on aru saada, et digitaliseerimine pole mitte omaette eesmärk, vaid ainult vahend, mille abil ärilisi eesmärke saavutada. Oluline on endale selgeks teha, millist probleemi minnakse lahendama ja millist tulemust oodatakse. 

Kindlasti peaks tänapäeval olema digistrateegia iga ettevõtte pika ja lühikese strateegia lahutamatu osa. Seda tuleb selgelt võtta kui vältimatut võimalust, et olla oma töötajatele ja klientidele atraktiivne partner kiiresti muutuvas keskkonnas. 

Millised on ettevõtte juhi jaoks suurimad väljakutsed digirevolutsioonis? 

Suurim väljakutse, eriti just pikalt ja edukalt toiminud ettevõtte jaoks, on meeskonna kaasamine. Iga töötaja peab selgelt aru saama, kuidas uued digitaalsed lahendused mõjutavad tema igapäevast tegevust. Oluline on anda võimalikult paljudele meeskonna liikmetele roll ja vastutus. Kindlasti tuleb vältida olukordi, kus uute lahenduste või tööriistade juurutus jääb ainult IT osakonna vastutuseks. 

Kindlasti on väljakutseks ka õigete vahendite valimine. Tihti on nii, et pakkujaid, kas valmis appi tulema ühe või teise asja lahendamisel on mitmeid, ja keeruline on otsustada, milline neist on ettevõtte vaates parim lahendus. Analüüsi ja lähteülesande koostamisele tasub planeerida aega ja ressursse. Üldiselt kipub nii olema, et mida põhjalikum on eeltöö, seda parem lõpptulemus. 

Kellele soovitad “Digimuutused ettevõttes” õppekava? Miks? 

See õppekava sobib väga hästi kõikide tasandite juhtidele ja ka spetsialistidele, kellel suurem kokkupuude digitaliseerimise ja eriti just digiarendustega. Üldiselt kipub nii olema, et digitaalsest maailmast arusaamine on tänapäeval sama oluline kui keeleoskus. Juhtidele on sellised teadmised lausa hügieenifaktoriks. Maailm meie ümber muutub kiiresti ja kui tahame püsida konkurentsis, siis tuleb uusi teadmisi pidevalt juurde hankida ja loomulikult õppida neid ka reaalses elus kasutama. 

Kuidas on Sinu töös olnud kasu sellest, et läbisid just selle õppekava? 

Kaubanduses on viimase kümnendiga toimunud tõeline digiplahvatus! Kassasüsteemid, toodete andmebaasid ja lugematul hulgal taustsüsteeme on kaubandusees igapäevasteks töövahenditeks juba ammu. Uute müügikanalite teke e-keskkonnas ja tarbijate ostuharjumuste muutus on sundinud kaupmehi kiiresti kohanema uue olukorraga. Hea asukoha kõrval on pea sama tähtsaks saanud mugavad ja tarbijasõbralikud digikanalid. Investeeringud füüsilistesse ja digitaalsetesse vahenditesse on pea võrdsustunud. Õigete investeerimisotsuste tegemisel on uutest teadmistest tublisti abi olnud. 

Anna mõni soovitus töö ja õpingute ühitamiseks. 

Eks suurim väljakutse siin on aja planeerimine. Kui õnnestub graafikus piisavalt aega leida, on juba esimene eeldus edukaks õppimiseks täidetud.  

Hea oleks püüda uusi teadmisi pidevalt testida oma ettevõtte ja tegevusala kontekstis. Sellisel viisil kinnistuvad teadmised paremini ja loote ka eeldused hilisemaks teoreetiliste teadmiste kasutuseks igapäevases tegevuses. 

Üks lõbus seik, mis on digimuutuste valdkonnas ettevõttejuhina ette tulnud. 

Pean ütlema, et õppimine Tehnikaülikoolis oli väga lõbus ja tõeliselt kvaliteetselt veedetud aeg.  Esimest korda, kui laupäeva hommikul läbi unise Tallinna loengusse sõitsin, tekkis hetkeks mõte, kas see ikka on minu jaoks. Täna võin öelda, et aeg-ajalt tunnen nendest laupäevadest ikka tõsiselt puudust. 

Kas vahel tundub, et tehnoloogilised võimalused kasvavad üle pea ja muutuvad liiga kiiresti, et neil järge pidada? Kas VR, AI, IoT, Big Data või mõni muu digitehnoloogia leiab üha sagedamini ära märkimist sinu ettevõtlusvaldkonna kontekstis? Digitehnoloogiad on raputanud juba mitmeid sektoreid ja ilmuvad välja üha uutes kohtades, kus seni neil rakendust polnud. Digimuutused ettevõttes üheaastane õppekava on kokku pandud spetsiaalselt sulle, kui oled mitte-IT sektori ettevõtte juht või juhtivtöötaja ning vajad oma firma töö korraldamisel ning kavandamisel paremat arusaamist info- ja kommunikatsioonitehnoloogiate ehk digitehnoloogiate kasutamise võimalustest ning riskidest. Tutvu õppekavaga: taltech.ee/digimuutused-ettevottes

Laeb infot...