Tallinna Tehnikaülikool

Eesti loodusteadlased on kaotanud ühe väljapaistva kolleegi, organisaatori, õppejõu ja teadlase.

Picture of Erkki Truve.

7. aprillil lahkus meie hulgast hinnatud ja armastatud taimegeneetika professor, äsja 55-aastaseks saanud Erkki Truve.

Oma väga tegusa elu jooksul jõudis ta väga palju ära teha. Pärast Tartu Ülikooli bioloogia-geograafiateaduskonna lõpetamist cum laude 1988. aastal geneetikuna, suundus ta Teaduste Akadeemia Keemilise ja Bioloogilise Füüsika Instituuti Tallinnas, kus töötas kuni 2006. aastani. Doktorikraadi kaitses ta 1996. aastal professor Mart Saarma juhtimisel Tartu Ülikoolis. Selleks ajaks oli temast välja kujunenud taimede molekulaarbioloogia ja viroloogia alal väljapaistev spetsialist. 1997. aastal valiti ta Tallinna Tehnikaülikooli matemaatika-loodusteaduskonna geenitehnoloogia instituudi professoriks.

Erkki Truve oli üks haruldasi isikuid, kelles oli ühendatud viljakas süvateadlane, laiahaardeline teadusorganisaator ja väljapaistev õppejõud. Tema taimeviroloogia alased tööd näitasid, et kogu eluslooduses toimivad protsessid lähedaselt – viiruste toimemehhanism, geenide sisse- ja väljalülitumine nii taimede kui loomade maailmas on sarnased. Teda tegevust teadlasena tunnustati maailma teaduskogukonnas laialdaselt ja teda kutsuti esinema paljudele rahvusvahelistele teaduskonverentsidele. 2009. aastal tunnustati teda Eesti riikliku teaduspreemiaga põllumajandusteaduste alal.

Teadusorganisaatorina mäletame Erkki Truvet mastaapse mõtleja, innustaja  ja tegutsejana: ta oli tehnikaülikooli geenitehnoloogia instituudi rajaja ja loodusteaduste maja renoveerimise üks eestvedajaid, matemaatika-loodusteaduskonna loomise üks initsiaatoreid (aastatel 2009−2010 matemaatika-loodusteaduskonna dekaan ja nõukogu esimees), Tallinna Tehnikaülikooli teadusprorektor aastatel 2010-2015. Ta osales kümnetes ja kümnetes kolleegiumites, komisjonides, nõukogudes, mõtte- ning nõukodades nii Eesti ülikoolides ja ministeeriumites kui ka Euroopa Liidu ning maailma erinevate institutsioonide ja organisatsioonide juures. Oma mõtete ja ideedega ning nende esitamise selgusega mõjutas ta kindlasti oluliselt Eesti, Euroopa Liidu ja maailma teaduse ning ühiskonna edenemist. Kõige eelpooltoodule lisaks oli ta meeldiv kolleeg ja väga viljastav mõtte- ja vestluskaaslane.

Erkki Truve oli väljapaistev õppejõud, keda hindasid kõrgelt nii üliõpilased kui kolleegid. Et käia kaasas maailma arengutega ja suurendada lõpetajate konkurentsivõimet tänapäeva maailmas, oli ta geenitehnoloogidele loodusteaduslike alusainete – füüsika ja keemia – ning keemikutele bioloogiliste alusainete laiema õpetamise toetaja ja elluviija. 2008. aastal valiti ta üliõpilaste poolt matemaatika-loodusteaduskonna parimaks õppejõuks. Tema innustusel on paljud noored valinud õppimiseks molekulaarbioloogia eriala ja hiljem ka akadeemilise karjääri. 

Oleme koos kõikide omaste ja sõprdega nende leinas.  

Tallinna Tehnikaülikool

Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskond

Tallinna Tehnikaülikooli keemia ja biotehnoloogia instituut

Laeb infot...