Tallinna Tehnikaülikool

2019. aasta kevadel algatasid majandusteaduskonna tudengid TalTechi esimese tudengilt-tudengile stipendiumikampaania, mis kutsus lõpetajate sõpru ja lähedasi annetama lilledele planeeritud raha stipendiumifondi, mille abil toetatakse järgnevate üliõpilaste õpinguid. Kogutud summa jagatakse 1000-eurosteks stipendiumiteks teaduskonna hea õppeedukusega aktiivsetele tudengitele, kes panustavad üliõpilasellu või ühiskonna arengusse.

Annetustena kogutud summale pani majandusteaduskond teise sama palju juurde ja nii oli esimesel aastal võimalik välja anda 4 stipendiumit kogusummas 4000 eurot. Esimesed lillestipendiumid anti välja 27. novembril 2019 Tallinna Tehnikaülikooli Arengufondi stipendiumite üleandmisel. Stipendiumikomisjon valis 33 kandidaadist välja neli parimat, kellega teeme nüüd lähemalt tutvust.

Laura Teemägi
rakenduslik majandusteadus BA, 3. kursus

Mulle meeldib aktiivne elu: olen seotud majandusteaduskonna üliõpilaskoguga, tantsin TalTechi rahvatantsurühmas Kuljus, aitan teisi tudengeid tuutorina. Mulle meeldib ürituste korraldamine. Olen organiseerinud tudengitele ettevõtlus- ja investeerimisõhtuid. Näiteks ürituste sarjas „OPS: omanda, panusta, saavuta!“ tegeleme ettevõtluse, poliitika, turunduse ja investeerimise temaatikaga, et laiendada üliõpilaste silmaringi. Möödunud aastal korraldasin ka kaks Nordic Business Forumi otseülekande üritust tudengitele.

Lisaks õpingutele töötan PwC-s finantsauditi nooremkonsultandina. Olen läbinud ka mitmeid praktikaid, näiteks Jobbaticalis, ABB-s ja Swedbankis, ning eelmisel õppeaastal täiendasin end Erasmus+ programmi raames Prahas. Soovitan vahetusõpinguid kindlasti ka teistele, sest see kogemus õpetas mulle palju iseenda ja maailma kohta.

Pärast bakalaureuseõpinguid plaanin jätkata töötamist ning astuda magistrantuuri ärianalüütika valdkonnas. Kindlasti plaanin ka magistriõpingute vältel minna välismaale õppima või praktikale, kuid näen oma tulevikku Eestis.

Stipendiumi panin oma investeerimiskontole ja juba olen selle summa pealt ka teeninud. Minu arvates on tegemist ülivinge algatusega, kuna see on suunatud tudengitele, kes on aktiivsed ja samas suudavad hoida akadeemilist võimekust.

Picture of Laura Teemägi.

Shamaise Peters
õigusteadus BA, 3. kursus

Olen pärit Kariibi mere saarelt Antigua ja Barbuda. Otsustasin tulla TalTechi EL-i ja rahvusvahelist õigust õppima, kuna see õppekava pakub paindlikke võimalusi. Tulevikus võin töötada näiteks diplomaadina või tegutseda välissuhete valdkonnas.

Olen kindel, et EL-i mudeli alusel on võimalik parandada Kariibi mere piirkonna seadusandlust, eriti kaubanduse ja inimeste vaba liikumise valdkonnas. Eelmisel kahel aastal olen olnud praktikal oma kodumaal avaliku turvalisuse ja töö ministeeriumis, kus töötasin läbi EL-i seadusandlust ja juhtumiuuringuid. Teine teema, millega tegelesin, oli inimkaubandus.

Alates oma õpingute algusest olen tegutsenud TalTechi tudengisaadikuna: aitan välistudengitel mõista siinset kultuuri ja tavasid. Potentsiaalsed sisseastujad ootavad kinnitust, et saavad siin õpingute ajal rahulikult ja ilma probleemideta elada. Kuna olen ka ise välistudeng, siis saan olla hääleks, mida neil on tarvis kuulda. Leian, et TalTechis on hea ja terviklik süsteem alates pädevatest õppejõududest kuni tehnoloogiliste rakenduste kasutamiseni. Mulle meeldib väga ka e-Eesti, sest tänu digitaalsetele lahendustele jääb rohkem aega muuks. Seetõttu arvan, et Eesti on õppimiseks suurepärane koht. Olen juba esitanud avalduse magistriõppekavale „Avaliku sektori innovatsioon ja e-valitsemine”. Minu eesmärk on rakendada saadud teadmisi Antigua ja Barbudal e-valitsemise arendamiseks.

Stipendiumi olen kasutanud oma õppemaksu tasumiseks ja mõnedeks e-kursusteks, mida vajan oma lõputöö kirjutamiseks.

Picture of Shamaise Peters.

Aivar Kamal
rahvusvaheline ärikorraldus BA, 2. kursus

Lisaks TalTechile õpin Tartu Ülikooli Tallinna Kolledžis õigusteadust ja olen Eesti Noorteühenduste Liidu välissuhete juht. Vastutan üleeuroopalise projekti „Euroopa noortedialoog“ eest, kus viime kokku poliitikud ja noored, et uurida, mida oleks tarvis muuta. Projekti sisend läheb Eesti 2035 strateegiasse, nii et ministeeriumid võtavad seda arvesse.

Lisaks juhin Noorte Osalusakadeemiat, mis on suunatud Ida-Virumaa noortele: arendame sealsete noorte oskuseid, näiteks aja- ja stressijuhtimist ning finantsjuhtimist, korraldame ettevõtluskoolitusi ja töövarjupäevi. Aprillis viime läbi häkatoni, mille parimate ideede elluviimiseks leiame rahastuse. Olen ka TalTechi üliõpilasesinduse rahastuskomisjoni esimees: korraldame organisatsioonidele ja tudengitele konkursse, kus nad saavad oma projektide jaoks rahastust taotleda.

Mind huvitab väga õpetamine. Möödunud aastal õpetasin ühiskonnaõpetust ja ajalugu, mul tuli see hästi välja, kuid pedagoogikat on vaja palju juurde õppida. Praegu õpetan huvikoolis 9. ja 12. klassi noortele eesti keelt.

Stipendiumi plaanin kasutada selleks, et minna viieks nädalaks Bostoni Ülikooli suveülikooli noorsootöö valdkonnas.

Picture of Aivar Kamal.

Olufemi Abraham Johnson
rahvusvahelised suhted ja Euroopa-Aasia uuringud MA, 2. kursus

Olen pärit Nigeeriast ning kodumaal omandasin bakalaureusekraadi toiduteaduses ja tehnoloogias. Otsisin võimalusi magistriõpinguteks samas valdkonnas ja sain õppekoha Kanadas. Taotlesin juba viisat, kui kuulsin uudistest Eesti kohta. Otsustasin tulla hoopis Eestisse, sest siin on võimalik saada kvaliteetne haridus hoopis soodsamalt kui Kanadas. Nägin, et siin on ka palju teisi välistudengeid, nii et tundsin end siin kohe hästi.

Esmalt omandasin bakalaureusekraadi rahvusvahelistes suhetes. Minu soov on jätkata Eestis ka doktoriõpinguid tehnoloogia valitsemise valdkonnas.

Alates õpingute algusest olen olnud tudengisaadik, mis on mul võimaldanud suhelda inimestega väga erinevatest rahvustest ja kultuuridest; kokku on minu toetusel TalTechi õppima asunud 15–20 tudengit. Nad on tänulikud, et aitasin neil seda otsust teha, ja me kõik oleme oma valikuga rahul. Usun, et kui lõpetad siin oma õpingud, oled maailma jaoks valmis. Tulevikus sooviksin töötada just TalTechis!

Osa oma stipendiumist olen panustanud selleks, et aidata kodumaal tudengeid, kes on pärit tagasihoidlikest oludest. Mu isa on küll juba pensionil, aga me koos püüame siiski teisi aidata.

Picture of Olufemi Abraham Johnson.

Lillestipendiumiteks on annetama oodatud kõik, kes usuvad, et tegemist on väärt algatusega. Kui soovid toetada noorte, tarkade ja missioonitundega üliõpilaste õpinguid, siis leiad lisainfot ja saad annetada siin.

Laeb infot...