Tallinna Tehnikaülikool

Digiülikoolile kohaselt teeb virtuaaltuuri TalTechi ülikoolilinnakus virtuaalgiid, kes külalist küsimustega suunab ja juhendab näiteks huvitavamates punktides klikkima. Ainulaadne on selline tuur nii Eestis kui ka mujal maailmas.

Digital tour

360-kraadilistel panoraamfotodel baseeruvaid virtuaaltuure on nähtud palju. Tallinna Tehnikaülikool (TalTech) astus sellest suure sammu edasi ning avas ülikooli linnaku digigiidiga virtuaaltuuri. 

TalTechi õppeprorektor Hendrik Voll selgitas, et 360-kraadilised videod, heli ja disain on virtuaaltuuris ühendatud üheks tervikuks nii, et kasutaja haaratakse esimesest kaadrist alates tuuri sisse. „Virtuaaltuur annab tudengikandidaatidele ja teistele huvilistele võimaluse paremini tunnetada ning reaalselt näha TalTechis pakutavaid võimalusi – kui erakordne on meie ülikoolilinnak, kaasaegne õpikeskkond, hooned, laborid ja taristu, kui elav ning mitmekülgne on tudengielu ning milliseid innovaatilisi projekte ülikoolis alatasa ette võetakse,“ rääkis Voll.

Üldjuhul on virtuaaltuurid lihtsalt 360 kraadi fotod, mida saab liigutada ruumis või asukohas ringi vaatamiseks. TalTechi virtuaaltuur eristub teistest aga selle poolest, et seda juhib virtuaalne giid, kes ülikooli humoorikas võtmes tutvustab.

Tuuri arendaja Lauri Veerde (agentuur TUUR) selgitas, et virtuaaltuuri erilisus peitub kogu sisu kokku panemises nii, et moodustuks ühtne kogemus – tervik, mis tutvustab ülikooli hoopis teistsugusel viisil, kui seda traditsiooniliselt on tehtud. „Julgen väita, et selline virtuaalse giidiga virtuaaltuur on maailmas ainulaadne. Kusjuures giidile on nii eesti kui inglise keeles hääle andnud TalTechi enda tudengid,“ kinnitab Veerde.

Veerde lisas, et virtuaaltuuri on plaanis täiendada. „Loomulikult lülitame tulevikus sinna sisse rohkem põnevaid kohti erinevatest teaduskondadest, sest uskuge – TalTechis sellistest kohtadest juba puudust ei tule! Samuti areneb ja kasvab koos tuuriga ka virtuaalne giid, keda võib ehk ühel päeval näha päris AI ehk tehisintellektina, kes ülikoolist huvitatud kandidaatidele koolielu tutvustab ja neil nii füüsilises ruumis kui ka õppetöö korralduses orienteeruda aitab,“ täpsustas ta.

TalTechi virtuaaltuur on kohandatud nii arvutis kui nutitelefonis kasutamiseks. Eesti kõige innovaatilisema virtuaaltuuriga saab tutvuda siin: https://virtuaaltuur.taltech.ee/

Virtuaaltuur valmis TalTechi rahvusvahelise turunduse ja vastuvõtu talituse eestvedamisel. Talituse juhataja Keit Kiissel tänab siiralt kõiki TalTechi üksusi, tudengeid, töötajaid ning teisi osapooli, kes projekti edukale valmimisele kaasa aitasid, eelkõige projektijuht Liisi Järvet, tuuri arendajat Lauri Veerdet (TUUR), disainibürood Bit Finer OÜ ning sisuturunduse eksperti Mihkel Rauda.

Projekti rahastati sihtasutus Archimedese DoRa Pluss tegevusest „Eestis õppimise ja töötamise võimaluste tutvustamine“, mida finantseerib Euroopa Regionaalarengu Fond.

Laeb infot...