Tallinna Tehnikaülikool

Aprillis toimus Tallinna Tehnikaülikooli üliõpilaskonna esinduskogu uue koosseisu esimene korraline koosolek. Sellega sai ametliku alguse uute tudengiesindajate mandaat, mis kestab kuni 2022. aasta märtsikuu lõpuni. Kas tead, mis üldse on esinduskogu ning miks on see Tallinna Tehnikaülikoolile oluline?

Sten Ärm, üliõpilasesinduse juhatuse esimees | Foto: Mattias Kitsing

Üliõpilaskonna esinduskogu on TalTechis õppivate üliõpilaste kõrgeim otsustuskogu, kuhu on valitud esindajad ülikooli kõigist teaduskondadest. Selline demokraatlikult valitud tudengiesindajate otsustuskogu peab põhiseaduse põhjal eksisteerima igas ülikoolis, et esindada tudengkonna huve ja õigusi. Meie ülikoolis valitakse korralistel koosolekutel ka üliõpilaskonna juhatuse liikmed, kinnitatakse üliõpilasesinduse eelarve ning valitakse tudengiesindajad TalTechi senatisse ja teistesse kõrgematesse otsustuskogudesse.

üliõpilaskonna struktuur

Märtsikuu alguses toimus esinduskogu eelmise koosseisu üheteistkümnes ehk viimane koosolek. Aastale tagasi vaadates oli meenutada nii mõndagi: lõpetav koosseis oli aidanud kirjutada ja võtnud vastu üliõpilaskonna viie aasta arengukava, valinud üliõpilaskonna 100. sünnipäevaks kaks kuldse teenetemärgi saajat, osalenud TalTechi arengukava koostamises ning valinud üliõpilaskonna juhatusse uue liikme haridusvaldkonnas. Lisaks jagasid liikmed mõtteid nii hariduslikel kui ka tudengielu puudutavatel teemadel, andes sellega enda panuse üliõpilaskonna arengusse.

Esinduskogu 2020/21 koosseisu eesistuja Taavi Tamm meenutab oma kogemust üliõpilaskonna esinduskogus: „See on suurepärane hüppelaud otse tudengiaktivismi tuuma ning aitab mõista, milline on ülikooli struktuur ja kuidas toimib ülikool tervikuna. Olles varem tudengiaktivismiga kokku puutunud vaid oma üliõpilaskogu tasandil, oli mul äkitselt võimalik kaasa rääkida tervet tudengkonda puudutavates küsimustes. Ma kasvasin ja arenesin selle aasta jooksul äärmiselt palju ning õppisin paremini toime tulema kriitilistes ja pingelistes olukordades. Rääkimata nendest imelistest inimestest, kes mind iga päev ümbritsesid ja toetasid – need on sidemed, mis jäävad püsima väga pikaks ajaks. Esinduskogu ei ole lihtsalt mingi koht, kuhu kuuluda, vaid see on perekond, mis aitab sul alati saada üle igast takistusest ning seilata ainult kordaminekute suunas.“

Lõpetava koosseisu mandaadi finaalpunktiks oli esinduskogu tänuõhtu, kus lisaks tagasivaatele avalikustati uue esinduskogu valimistulemused ja koosseis.

Esinduskogu valimised olid sel aastal aktiivsemad kui eelmisel: 2020. aastal hääletas valimistel 6% üliõpilaskonnast, tänavu 7% ehk umbes 675 tudengit üle ülikooli. Seekord oli näha ka märgatavat aktiivsust TalTechi kolledžites, sest üks kandidaat esindas Tartu Kolledžit. Koostöös TalTechi Filmiklubiga valmis talvel esinduskogu reklaamvideo, mida kiitsid ka teised Eesti ülikoolide üliõpilasesindused. Muide, osa stseenidest on filmitud TalTechi senati saalis.

esinduskogu kutsub valima

Eelmise koosseisu liikmed said esmakordselt üritustel ja kooli peal kandmiseks nimelised esinduskogu T-särgid. Kahjuks ei aidanud hübriid- ja distants­õpe sellistele reklaamväljunditele eriti kaasa, mistõttu oli valimisprotsendi tõus oodatust madalam. See-eest aitas valimistele kaasa koostöö õppeosakonnaga, kes saatis õppeinfosüsteemi kaudu kõigile üliõpilastele teate valimiste kohta. Aktiivne turundus toimus ka Juulius Tipikas Facebooki ja Instagrami lehel.

Esinduskogu uude koosseisu kuuluvad väga erineva taustaga üliõpilased alates esimese kursuse tudengitest kuni magistrantideni välja. Tänu sellele on diskussioonid eriti tulemuslikud, sest vanemad olijad panustavad oma kogemustega ja uued tudengid toovad lauale värskeid ideid. Esinduskogu puhul on väga tähtsad tiimitunnetus ja usaldus, sest just sellises seltskonnas julgetakse välja öelda ka kõige uudsemad ja loovamad ideed, mõtted ja küsimused. Esinduskogu uue koosseisu liige Emili Järv, kes esindab majandusteaduskonda, räägib enda motivatsioonist, ootustest ja eesmärkidest esinduskogus: „Kandideerisin, sest tahan, et iga TalTechi üliõpilane tunneks, et teda väärtustatakse ning ülikoolis õppimine oleks kõigi jaoks positiivne kogemus. Loodan, et äsja alanud mandaat toob huvitava, põnevaid ülesandeid ja asjalikke arutelusid täis aasta. Esinduskogus olles soovin keskenduda haridusvaldkonnale, kus loodan lahendada probleeme, mis mõjutavad tudengite igapäevaelu, ning seeläbi muuta ülikoolis õppimine rohkem nauditavaks.“

Igal aastal valivad esinduskogu liikmed enda hulgast ka eesistuja, kes juhatab koosolekuid, on hästi kursis üliõpilaskonna dokumentidega ja vastutab tiimi motivatsiooni eest. Esinduskogu koosolekutest on kindlasti osa võtma oodatud ka ülikooli personal ja kõik TalTechi tudengid olenemata positsioonist – iga külalise mõtteid võetakse kuulda. Iga uue kuu esimesel teisipäeval kell 18!

Laeb infot...