Tallinna Tehnikaülikool

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles tunnustama parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid. Kandidaate saab esitada 26. aprillini.

Alates 31. märtsist kuni 26. aprillini on kõigil võimalik ministeeriumi veebilehe kaudu esitada tunnustamiseks parimaid haridustöötajaid ja hariduse toetajaid, kelle viimase kolme aasta töö on teistele eeskujuks, kes panustavad õppurite arengu toetamisse, koostöösse ning uueneva õpikäsituse elluviimisesse õppeasutustes.

Kandidaate on kõigil võimalik esitada kolmeteistkümnes kategoorias: aasta lasteaia õpetaja, aasta klassiõpetaja, aasta klassijuhataja, aasta põhikooli aineõpetaja, aasta gümnaasiumiõpetaja, aasta kutseõpetaja, aasta õppejõud, aasta õppeasutuse juht, aasta tugispetsialist, aasta hariduse sõber, aasta haridustegu, haridustöötaja elutööpreemia, aasta kool. 

Sihtrühm: kõrgkool

Aasta õppejõu Statuut 
Aasta õppeasutuse juht Statuut 
Aasta haridustegu Statuut
Aasta hariduse sõber Statuut

Pärast kandidaatide esitamise lõppemist alustavad finalistide väljaselgitamiseks tööd piirkondlikud komisjonid ja kõrghariduse komisjon. Augustis koguneb riiklik hariduspreemiate komisjon, mis selgitab välja parimatest parimad ehk kolm nominenti kõikides kategooriates.
Kõik haridustöötaja elutööpreemia tingimustele vastavad kandidaadid esitatakse otse augustis kogunevale riiklikule komisjonile.
Riiklike hariduspreemiate määramise lõppotsuse teeb Vabariigi Valitsus.

Auhinnad antakse välja kaua oodatud pidulikul Aasta Õpetaja galal “Eestimaa õpib ja tänab”, millest teeb otseülekande Eesti Televisioon. Tunnustusürituse eestvedajateks on Haridus- ja Teadusministeerium ja Eesti Haridustöötajate Liit.

Konkursi kohta on rohkem infot Haridus- ja Teadusministeeriumi veebilehel.  
Lisainfo gala@hm.ee

Õppejõud - julgustage ka oma üliõpilasi parimaid õppejõude märkama ja neist teada andma!

Laeb infot...