Tallinna Tehnikaülikool

Majandusteaduskonna ärikorralduse instituut korraldab avatud loenguid, mille eesmärk on pöörata tähelepanu jätkusuutlikkuse, eetika, vastutustundlikkuse ning võrdse kohtlemisega seotud teemadele. Loengutes tutvustatakse ideid läbi ettevõtete praktiliste kogemuste ja edulugude, kuidas teha jätkusuutlikke valikuid.

Eliis Salm
Eliis Salm

Majandusteaduskond on tervikuna võtnud suuna suurenda oma tegevustes ja õppetöös sotsiaalse vastutustundlikkuse ning keskkonnasõbraliku käitumise põhimõtteid, samas suurendades ka üliõpilaste ja töötajate teadlikkust nendes küsimustes. Eetika, vastutus ja jätkusuutlikkus on valikõppeainena ka magistriprogrammi õppekava osa, samuti püütakse kõikides õppeainetes leida nende teemadega ühisosa.

Valdkonna üks eestvedajatest, ärikorralduse instituudi turunduse lektor Eliis Salm ütleb, et oma õppetöös kutsub ta üsna tihti külalisesinejaid, kasutades praktilist õpet, kus ettevõtjad käivad rääkimas oma parimatest kogemustest. Orkla, Rimi, pangad ja paljud muud suured ettevõtted on täna väga eesrindlikud ja jätkusuutlikud.

„Suurtel ettevõtetel on väga süstemaatilised ja põhjalikud regulatsioonid ning äärmiselt põhjalik kestlikkuse poliitika. Õppejõuna avanes mul võimalus olla Orklas kestlikkuse meeskonnas stažeerimas ning tutvuda väga erinevate regulatsioonidega, mis on just loodud jätkusuutliku ja keskkonnasõbraliku  tootmise, võrdse kohtlemise ja ausa äri põhimõtete elluviimiseks. Sinna alla kuuluvad näiteks teemad: tööprotsesside efektiivsemaks muutmine,  väiksem toidukadu, tarneahela läbipaistvus, töö- ja puhkeaja jälgimine, laps- ja orjatöö välistamine, tervistkahjustava töö minimeerimine, energia ja vee tõhus kasutamine, kasvuhoonegaaside minimeerimine, ausalt makstud maksud, korruptsioonivaba asjaajamine jne. Ettevõte valib endale ainult selliseid koostööpartnereid, kes saavad kõigele sellele alla kirjutada“ selgitab Eliis Salm põhimõtteid, mida võiks juurutada iga kaasaegne vastutustundlik ettevõte.

„Tänases seadusandluses pole nõutud, et ettevõtted sellised asju teeksid, kuid kui ettevõte on ise otsustanud oma kestlikkuse poliitikat nii kõrgel tasemel teha, siis tasub see esiletoomist ning nende kogemusest tuleks õppida.  Eeldame, et ärinduses õpivad noored, kelle tulevikus tehtavad juhtimisotsused peaksid olema ajendatud eelkõige kestlikust toodete ja teenuste pakkumisest ning vastutustundlikust tarbimisest“ lisab ülikooli üks aktiivsemaid jätkusuutlikkuse asjatundjaid.

Eliis Salm open lecture

Neljapäeval, 27. oktoobril toimuval  avatud loengul esineb Evelin Heiberg, Orkla Eesti jätkusuutlikkuse juht, kes vastutab selle eest, et jätkusuutlikkus oleks integreeritud kõikidesse tegevustesse ja oleks ettevõtte äriotsuste lahutamatu osa.

03. novembril peab avatud loengu Rimi Eesti Food AS vastutustundlik ärijuht Katrin Bats.

Oodatud on kõik huvilised, vajalik on eelregistreerimine: eliis.salm@taltech.ee

Rohkem infot leiad:

Orkla loeng

Rimi loeng

Laeb infot...