Tallinna Tehnikaülikool

Ettevõtlus ja ettevõtlikkus on jätkuvalt olulised teemad nii maailmas, riigis kui ka maakonnas. Kindlasti on nende teemadega suuremal või vähemal määral seotud ka haridus. Virumaa kolledž töötab täna selle nimel, et noored oleksid julged, aktiivsed ja ettevõtlikud. Nende edu aluseks saab olla väärt haridus – tugevad teadmised ja oskused, praktilised kogemused, positiivsed hoiakud ning väärtushinnangud.

Young students

Ettevõtlik on see, kes on hakkaja, algatusvõimeline (eriti majanduse, äri alal), teotahteline. Ettevõtlikkust ei saa inimestesse süstida (nagu arstid seda ravimisel teevad) ja siis kohest mõju loota, kuid ettevõtlikkust kui olulist isikuomadust saab samm-sammult selgitada, kasvatada, arendada. Häid näiteid siin jagub.

Ettevõtlikkuse kasvatamist ja arendamist alustame väikestest lastest. Kolledž on aastaid tegelenud teaduslaagrite ja erinevate klubide tutvustamise ja elluviimisega - töötubade registreerimisnimekirjad täituvad mitte päevadega, vaid lausa tundidega! Võimas! See kinnitab, et huvi midagi uut õppida ja kaasa teha, on olemas. Üheskoos erinevate katsete ja testide tegemine avab paljudel juhtudel lapsevanemate silmad-kõrvad ja nad märkavad, et nende käes on võimalus oma järeltulijaid ettevõtlikuks, hakkajaks kasvatada. See tähendab suunamist reaalainete ja tehnikavaldkonna juurde, laste/noorte ringides osalemise toetamist ning erinevate variantide/lahenduste proovimist.

Heaks näiteks on TalTech Virumaa kolledži koostöö maakonna keskkoolide ja gümnaasiumitega - Kiviõli I Keskkool, Kohtla-Järve Järve Gümnaasium, Kohtla-Järve Ahtme Gümnaasium.

Prototüüpimisprogrammi kaudu on juba aastaid juhendatud mitmeid noorte algatusi ja praktilisi töid. Kohtla-Järve Järve Gümnaasiumi 12. klassi õpilaste praktiline töö „Aardelaegas“ saavutas Õpilasleiutajate riiklikul konkursil oma vanuserühmas III koha. Leiutise eesmärgiks on aktiivõppemängu metoodika rakendamine õppetöö põnevamaks muutmisel. Kaasaegse kooli probleemiks on õpilaste vähene liikuvus. Konstrueeritud aardelaeka kasutamine võimaldab muuta igapäevase õppetöö huvitavamaks ja lõbusamaks, tõstab õpilaste liikumisaktiivsust ning arendab meeskonnatööoskust.

Ettevõtlusprogrammis Starter@Virumaa osales kokku lõppenud sügissemestril 14 meeskonda, st ligi 60 õpilast/üliõpilast. Lisaks teadmistele, said kõik noored ka eneseväljendusoskust õppida ja esinemist tundmatule auditooriumile proovida. Tegutsevale ettevõtjale oma meeskonna idee presenteerimine inglise keeles oli tõsine väljakutse! Kokkuvõttes õnnestus ühel meeskonnal oma ideed Tallinnas Mektorys finaalis tutvustada ja sai tulemuseks võimaluse Ajujahi meeskonnaga aprillis 2019 ideed arutada, lihvida. Lõppkokkuvõttes kõik sujus ja selle üle on hea meel! Ka see idee sai alguse prototüüpimisprogrammist.

Kõiki ettevõtlikkust arendavaid tegevusi finantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondist. Virumaa kolledži õppekavad annavad võimaluse tulevikus endale huvipakkuv ja tasuv töö leida, soovi korral ka iseendale tööandjaks hakata. Ettevõtlik noor on Ida-Virumaa varandus! Loome üheskoos neile võimalusi, hoiame ja väärtustame seda!

Edu ja ettevõtlikkust!

Raili Kuusik
ettevõtlusjuht

Laeb infot...