Tallinna Tehnikaülikool

4. oktoobril 2017 toimub Kuressaares ettevõtluspäev, mille raames tutvustavad end erinevad kompetentsikeskused.

TTÜ väikelaevaehituse kompetentsikeskuse esitlus toimub spaahotell Meri Vahase saalis kell 11.00. Tunni jooksul demonstreeritakse materjalilabori seadmeid ja nende kasutusvõimalusi erinevatel tegevusaladel. Meie materjalilabor ei ole ainult laevaehitajatele

4. oktoobril esitleme materjalide niiskuse, paksuse ja kõvaduse mõõtmist ning defektide avastamist. Tutvustame kontrollitud kliimakeskkonnas materjalide vanandamist ja vastupidavuse määramist. Külla tuleb firma Hammarprodukter OÜ esindaja, kes katsetas meie laboris elektriliinidele paigaldatavaid rändlindude peletajaid.

Lisaks TTÜ Väikelaevaehituse kompetentsikeskusele on ettevõtluspäeval kohal Põlevkivi, PlantValor teadmistepõhiste tervise- ja loodustoodete, Terviseedenduse- ja rehabilitatsiooni ning Puidutöötlemise ja mööblitootmise kompetentsikeskused.

Kompetentsikeskuste eesmärk on teadusteenuste pakkumine. Omades teoreetilist ja praktilist oskusteavet ning tehnilisi vahendeid on keskused tootearendus- ja innovatsioonipartneriteks erinevatele ettevõtetele.

Ettevõtluspäeva üritused spaahotellis Meri on kõigile tasuta. Oled oodatud!

Laeb infot...