Tallinna Tehnikaülikool

TalTechis käib juba mitmendat aastat vilgas uurimistöö asjade interneti ja 5G tehnoloogia võimaluste kohta ning nüüd kutsuvad teadlased ettevõtteid oma uusi tooteid ja teenuseid katsetama spetsiaalsel platvormil. Ettevõtjad saavad testplatvormi kasutamiseks elektroonikainstituudiga ühendust võtta ning täpsemas koostöös kokku leppida.

TalTechi teadlased ja tudengid on koostöös Telia ekspertidega käivitanud testplatvormi, idufirmad ja teised ettevõtted saavad oma tooteid ja teenuseid reaalajas katsetada ning koguda tagasisidet nii tööstuselt kui ka teadlastelt.

„Ehitasime koos Teliaga välja testvõrgu, mille abil oleme välja töötanud detailsema energia kasutusmudeli ning saanud teada, kui palju kasutab NB-IoT seade energiat baasjaamaga ühendust võttes, andmeid vahetades, taasühendudes või energiasäästurežiimil olles,“ rääkis professor Muhammad Mahtab Alam, kes juhib TalTechis uurimisrühma, mis tegeleb nn. kitsasriba asjade interneti (Narrow-band-IoT) uurimisega.

Tehnikaülikooli Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituudi uurimisrühm uurib, kuidas NB-IoT töötab erinevates tingimustes ja milline on sellel põhineva võrgu ulatus. Tänaseks on teadlased detailselt ja empiiriliselt mõõtnud, kuidas muutub IoT-seadmete energiakasutus erinevates oludes.

Alami sõnul ei ole sarnaste seadmete energiakasutust varem nii detailselt uuritud. „Energiamudel annab NB-IoT seadme kasutajale olulist infot, kui kaua selle aku töötab ning seade andmeid edastab,“ märkis Alam, kes tõi näiteks targa maja või kasvuhoone, kus saab ka distantsilt jälgida majasisest temperatuuri, niiskust või elektrikasutust.

Näiteks valmivad käimasolevatest NB-IoT kasutuslugude uuringutest paar TalTechi tudengite magistritööd, mis keskenduvad IoT rakendamisele erinevates valdkondades. Ühe uurimistöö fookuses on nn nutikad prügikastid. Selleks loodi spetsiaalne algoritm, mille abil on prügifirmal võimalik infot saada prügikastide täitumisest ning planeerida efektiivsemalt nende tühjendamist.

Teine, talvel valmiv magistritöö, tegeleb aga autode teenindusvajaduse  prognoosimisega. Selleks on autole paigaldatud sensorid, mille abil jälgitakse konkreetseid parameetreid ning kõrvalekallete puhul edastatakse andmed autoteenindusse. „Siis on juba teeninduse roll võtta autoomanikuga ühendust, et remondiks aeg kinni panna ning vältida inimese ja auto teepeale jäämist,“ selgitas Alam.

Lisaks IoT-le tegeleb professor Alami uurimisrühm teisegi uue tehnoloogia ehk 5G valdkonna uurimisega. Kaks aastat tagasi avas TalTech koos Telia ja Ericssoniga ülikooli­linnakus Eesti esimese 5G pilootvõrgu. Selle eesmärk on olla avatud uuringuteks ja innovatsiooni edendamiseks nii ettevõtetele kui ka teadus­asutustele. Tänaseks on jõutud tulemusteni, mis aitavad käima lükata uusi idufirmasid ja edendada tööstuse digitaliseerimist.

Professor Alami sõnul on 5G paindlik ja kergesti seadistatav tehnoloogia, mis võimaldab senisest kuni 20 korda kiiremat andmeedastuse kiirust ja 10 korda väiksemat latentsust (viidet info liikumisel). „See tähendab, et 5G võimaldab reaalajas infovahetust sadade masinate või seadmete vahel,“ selgitas Alam.

Alami kinnitusel on asjade internetil ja 5G-l oluline osa paljudes TalTechi projektides ja fookusteemades. „Need uued tehnoloogiad on n-ö katustehnoloogiaks projektides nagu Iseauto, digitaalsed kaksikud või TalTechi tark linnak,“ märkis Alam, lisades, et vaid koostöös ja teiste teaduskondade uurimisgruppidega teadmisi jagades on võimalik ellu viia digitaliseeritud Eesti ja terve maailma visiooni.

Lisainfo:

Prof. Muhammad Mahtab Alam
Thomas Johann Seebecki elektroonikainstituut
muhammad.alam@taltech.ee

Sirli Kasepuu
IT-teaduskonna ettevõtlusspetsialist
sirli.kasepuu@taltech.ee

Laeb infot...