Tallinna Tehnikaülikool

3. märtsil olid Tallinna Tehnikaülikooli saalid ja koridorid hõivanud ettevõtjad, kes kõik pakkusid tudengitele võimalust uurida karjäärivalikuid – toimus Eesti suurim karjäärimess Võti Tulevikku. Uurisime messil  osalenud ettevõtetelt, miks oleks kasulik jätkata oma haridusteed magistriõppes.

Paljude ettevõtete esindajate seas leidus ka värskelt magistrikraadi omandanud või omandavaid töötajaid, kes oskasid nimetada argumente lisaks ettevõtte vaatenurgale ka oma isiklikele kogemustele toetudes. Koondasime siia olulisemad põhjused:

Kontaktivõrgustiku laiendamine. Tänapäeval on tutvuste olemasolu asendamatu väärtusega – kliendisuhete hoidmiseks ja arendamiseks, projektide eesmärkide täitmiseks, sündmuste korraldamiseks jne. Näiteks ettevõte ARTeSyn esindaja ütles, et ka Võti Tulevikku karjäärimessil kohtas ta mitmeid magistriõpingute ajast pärit tuttavaid.

Spetsialiseerumine. Bakalaureuseõpe loob kindlast valdkonnast üldise pildi, alles magistris on inimesel võimalik saada süvendatud teadmised oma eriala kohta. Seega annavad magistriõpingud teemale laiema suunitluse, kuid samal ajal võtavad ka eelnevad teadmised kokku. Magistriõpe soodustab uute mõtete teket ja võimalust teha juba olemasolevat tööd uuel tasandil.

Võimalus iseendast aru saada. Vestlusest Ergo Insurance esindajate, magistriõppe vilistlastega, jäi kõlama mõte, et magistriõpe annab võimaluse iseendast aru saada ning selgitada välja milline on see spetsiifiline valdkond, mis just sind huvitab.

Picture of two women and a man talking.

Laiem teadmistepagas ja oskus õigest kohast teavet otsida. Ettevõtte Insero esindaja, kes on ise magistriõppe tudeng, tõstis esile, et kui tulevikus on vaja midagi kindlat rakendada, siis teab ta tänu haridusele, kust otsida ning millised tehnoloogiad selleks olemas on.

Magistrikraad peegeldab, et inimene on kindel oma erialavalikus. Magistriõppesse lähevad inimesed, kes juba teavad, mida nad elus teha tahavad. Selle tõttu võib magistriõppe lõpetanuid pidada väga headeks töötajateks, sest nad on kindlad oma karjäärivalikus.

Tööandjale lisandväärtuse loomine. Kõik küsitletud ettevõtted tõid esile, et magistrikraad loob igale tööandjale lisandväärtust, sest magistriõppe käigus õpitakse juurde täiendavaid oskusi. Mida laiemaid teadmisi töötaja oma valdkonnast omab ning laiema silmaringiga ta on, seda väärtuslikum ta ettevõttele on.

Hea hariduse baas soodustab karjääriredelil tõusmist. Magistrikraadi omandanu on järjepidev, ta on võimeline töötama nii iseseisvalt, kui ka meeskonnas. Lisaks sellele, et kõrge hariduse baasiga on inimesel rohkem võimalusi valida, kuhu tööle minna, on magistrikraadi omandanul põhjust ka küsida suuremat töötasu.

Värbaja saab kindluse oluliste isikuomaduste olemasolust. Värbamise perspektiivist näitab magistrikraad tööandjale inimese puhul püsivust, ambitsiooni ning väga suurt kirge oma eriala vastu. Näiteks Threod Systems esindaja arvas, et magistrikraad kinnitab, et inimene on panustanud iseendasse, ta on panustanud mingisse erialasse ja on päriselt tahtnud seda õppida. Kuigi magistrikraad ei garanteeri tööandjale, et selle omandanu oskab teadmisi lisaks teooriale ka praktikas kasutada, näitab see, et inimene on töökas, ta suudab asjadesse süvitsi minna ning talle keerulise probleem ette andmisel, viib ta selle ülesande edukalt lõpuni.

Parandab analüüsivõimet. Levira esindaja sõnul väärtustab ettevõte väga magistrikraadi omandanud töötajate analüüsivõimet, sest tänu sellele nad mõtlevad teistmoodi ning lähenevad probleemidele akadeemiliselt. Erinevad isiksused loovad kombinatsiooni, mis annab ettevõtte jaoks kokku suurepärase tulemuse.

Võti Tulevikku on Eesti suurim tudengitele suunatud kolmepäevane karjääriüritus, mille jooksul toimuvad karjäärimess ning erinevate ettevõtete poolt korraldatud kaasahaaravad seminarid. Tallinna Tehnikaülikoolis toimunud karjäärimessil intervjueeriti kokku 32 ettevõtet, ning ettevõtete esindajatel paluti välja tuua argumente, miks magistrikraadi omandamine oleks tudengile kasulik nii karjääri tegemiseks kui ka isikliku väärtuse loomiseks.

Oled omandanud või peagi omandamas kõrgharidust? Kas soovid minna edasi õppima, aga ei tea veel täpselt, mida ja kuidas seda teha saaks? Vaata TalTechi uuendatud õppekavasid teejuht.taltech.ee. Iga õppeprogrammi kirjelduse lõpus on ka programmijuhi kontaktid ja võite oma küsimused e-kirjaga programmijuhtidele saata.

Laeb infot...