Tallinna Tehnikaülikool

Euroopa mõjukaim digivaldkonna arendus- ja innovatsiooniklaster EIT Digital avas 21. septembril esinduse koostöös Tallinna Tehnikaülikooli (TalTech)  ja Eesti Teadusagentuuriga (ETAG). TalTechi Mektory innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuses asuv esindus aitab paremini põimida piirkondlikke digi-innovatsiooni ja ettevõtluskogukondasid ning suurendada teadus-arendustegevuste investeeringuid. 

EIT Digitali konverentsipäeva modereeris ERRi ajakirjanik Johannes Tralla, kes rääkis ka EIT Digitali nõukogu esimehe Linnar Viigiga.
EIT Digitali konverentsipäeva juhtis ERRi ajakirjanik Johannes Tralla, kes intervjueeris ka EIT Digitali nõukogu esimeest Linnar Viiki.

EIT Digitali eesmärk on välja arendada Euroopa jaoks olulistes valdkondades teadus- ja innovatsioonimahukaid tehnoloogiaid, teenuseid ning toetada kasvuettevõtteid. Organisatsiooni võrgustikus on üle 300 partneri Euroopa ülikoolidest, teadusasutustest ja digitaalvaldkonna ettevõtetest ning üheskoos investeeritakse aastas umbes 100 miljonit eurot digitaalsesse innovatsiooni. Märgiline on siinkohal, et 20 protsenti rahastusest suunatakse haridusprogrammidesse.  

Klastri portfoolios on rohkem kui 200 Euroopa iduettevõtet, kellele pakutakse ligipääsu turgudele, kapitalile ja tehnoloogiale.  

EIT Digitali nõukogu esimees ja Eesti digivaldkonna visionäär Linnar Viik tõdes, et EIT Digitali lugu on ka Eesti teadus-arenduse innovatsiooni lugu. “Viisteist aastat tagasi toetusid teadlased tugevalt grantidele, mille väljundiks on peamiselt teaduspublikatsioon. Meie ei tegele grantide jagamisega, vaid pigem laiema mõju tekitamisega,” selgitas Viik. “EIT Digitali mõju väljendub uutes toodetes, teenustes ning töökohtades ja turgudes, mis tänu investeeringutele tekivad.”   

Linnar Viigi sõnul polnud ligi kümme aastat tagasi, kui EIT Digital loodi, nende mudel veel Eesti teadlastele sobiv ning ka Eesti startup-maastik polnud välja kujunenud. “Nüüd näeme, et Eesti ettevõtted, teadus-arenduskeskused ja ülikoolid otsivad lisaks publitseeritud teadusartiklitele või grantide edukale kasutamisele ühiskonnas laiemat mõju ja väljundit,” lisas Viik.  

EIT Digitali Eesti esinduse avamist toetasid ka TalTech ja Eesti Teadusagentuur. TalTechi infotehnoloogia teaduskonna dekaan Gert Jervan näeb EIT Digitalis võimalusi nii ülikoolidele kui ka ettevõtetele. “Oleme juba mitmel aastal tutvustanud EIT Digitali magistrikooli rahvusvahelistele tudengitele Eesti digitaalset ökosüsteemi siin toimunud suvekoolide abil. Aga edaspidi soovime panna rõhku ka vastupidisele liikumisele: rohkem Eesti tudengeid võiks osaleda EIT Digitali magistrikoolis,” leidis Jervan. Ta märkis, et samuti on oluline klastri tugi innovatsiooni ökosüsteemi kasvatamisel, et tugevdada sidemeid erinevate Euroopa osapooltega ja pakkuda meie iduettevõtetele uusi võimalusi. 

EIT Digitali tegemistega saab lähemalt tutvuda siin.  

Laeb infot...