Tallinna Tehnikaülikool

Seitsme Euroopa riigi ülikooli maapõueressursside õppeprogrammid ootavad kandideerima nutikaid 15-19-aastaseid Eesti koolinoori. Konkursile saab avalduse esitada 21. oktoobrini.

Eesti koolinoori ootavad praktilised loodusteaduste õppeprogrammid Euroopas

Andrus Paat Tallinna Tehnikaülikooli geoloogia instituudist kinnitab, et õppeprogrammide eesmärk on pakkuda põhikooli lõpuklasside ja gümnaasiumiastme õpilastele praktikavõimalusi väljaspool Eestit. “Õppeprogrammid keskenduvad maavarade uurimisele-kaevandamisele, lisaks neist loodud toodete väärindamisele, käitlemisele ja säästlikule töötlemisele ning taaskasutusele,” selgitas Paat. “Õpilased saavad valida seitsme Euroopa ülikooli või uurimisasutuse vahel ning osaleda ühes nende programmis. Õppeprogrammis võib osaleda nii füüsiliselt kohapeale minnes kui ka interneti vahendusel,” lisas Paat.

Üle-euroopalisel konkursil kandideerivad loodusteadustest huvitatud noored, kelle seast valitakse programmi 10 kõige nutikamat. Eelmisel aastal valiti osalema kaks Eesti noort - Tallinna Reaalkooli gümnasist Andres Sakk ja Gustav Adolfi Gümnaasiumist Kristi Koitla.

Bosnia ja Hertsegoviina Banja Luka ülikoolis nädalase praktika läbinud Andres Sakki sõnul oli Eesti noore jaoks tegemist ainulaadse kogemusega. “ Programmis osalemine laiendas silmaringi ning rikastas. Sain kohalike üliõpilastega käia mitmetel väljasõitudel ja näha sealset tööstust. Kõige eredamalt on meeles ekskursioon mastaapse rauamaagi avamaakaevandusse. See oli täiesti erakordne võimalus, sest Eestis niivõrd mahukat tööstust pole,” rääkis Sakk ning lisas, et soovitab kindlasti Eesti õpilastel võimalusest kinni haarata, sest sarnaseid praktilisi stipendiumiprogramme rohkem ei leidu.  

Õppeprogrammid toimuvad seitsmes Euroopa riigis: Itaalia, Bosnia ja Hertsegoviina, Bulgaaria, Ukraina,  Rumeenia, Austria ja Tallinn. Kandideerimise tähtaeg on 21. oktoober 2020, kell 16.00. Konkursil osalemiseks tuleb esitada dokumendid inglise keeles.

Kui noor osutub konkursil valituks ja soovib sihtkohariiki füüsiliselt kohale minna, siis toetavad korraldajad reisi- ja elamiskulude katmist summas 1000 eurot. Kui õpilane aga soovib osaleda Eestis toimuvas õppeprogrammis, s.t Tallinna Tehnikaülikoolis, siis toetatakse reisi- ja elamiskulude katmist Eesti piires summas 500 eurot. Füüsiliselt viiakse praktika läbi ainult siis, kui seda võimaldavad rahvusvahelised, riiklikud, kohalikud ja vastuvõtva asutuse sise-eeskirjad, mis kehtivad kavandatud praktika ajal.

Täpsem info õppeprogrammide ja registreerimise kohta: andrus.paat@taltech.ee. Õppeprogramm viiakse läbi RAISESEE projekti raames.

TalTechi geoloogia instituut kuulub Tallinna Tehnikaülikooli loodusteaduskonda, ühendab loodusteadused ja inseneriõppe ning koolitab mäetööstuse spetsialiste. Samuti uurivad instituudi teadlased, milliseid toormeid Eesti tulevikus vajab ning millised on parimad tehnoloogiad nende kaevandamiseks.

Fotodel Eesti noored õppeprogrammides 2019. aastal: http://raiseseeris.istm.cnr.it/index.php/activities/internship-of-andres
http://raiseseeris.istm.cnr.it/index.php/activities/internship-of-kristi

Lisainfo:
TalTechi geoloogia instituut
geo@taltech.ee
+372 51 21 131

Laeb infot...