Tallinna Tehnikaülikool

Eelmisel aastal Euroopa Ülikoolide alliansside seas läbiviidud küsitlusel uuriti kõikidelt Euroopa Ülikoolide konsortsiumitelt nende tegevuste ning tulemuste kohta. Kuus Euroopa Ülikoolide allianssi toodi esile tänu oma headele ja eeskujulikele praktikatele ning nende näiteid esitletakse Euroopa Komisjonile kui ka teistele Euroopa Ülikoolide konsortsiumitele: Kuue väljatoodu seast leiab ka EuroTeQ-i, kes pälvis kiitust oma eeskujuliku andmekorje ja monitooringu tõttu. 

etg staff mob

EuroTeQ on andmete kogumise ja monitoorimise oma prioriteediks seadnud juba alates konsortsiumi loomise hetkest ning on suurepärane näide sellest, kuidas kasutada visualiseerimise tööriistu ja tehnoloogiaid institutsionaalsete uurimisandmete kuvamiseks. Erinevate kontekstide teadvustamine ja iga partneri lähtekohtade mõistmine on võtmetähtsusega indikaatorite kasutamisel õppimisel ja enesetäiustamisel.

"EuroTeQ kasutab kvantitatiivsete andmekorjete visualiseerimiseks PowerBi. Me oleme defineerinud projekti KPId koostöös tööpaketi juhtidega. Andmekorje peamiseks eesmärgiks on näha tegevuste tõhusust ja numbrite kasvu. Lisaks kogume tagasiside küsimustike ja intervjuudega ka kvalitatiivseid andmeid, mis aitavad meil paremini mõista numbrite sisu ja teha sellest lähtuvalt parendusettepanekuid meie tegevuste tõhustamiseks," sõnas Aet Michelson, Tehnikaülikooli EuroTeQ projektijuht.

Laeb infot...