Tallinna Tehnikaülikool

Tänavu veebruaris andis Euroopa Komisjon programmist „Horisont 2020“ 2 miljoni euro suuruse rahastuse EuroTeQi kõrvalprojektile „BoostEuroTeQ“. Septembris lükati Müncheni Tehnikaülikooli (TUM) korraldatud avaseminaril projekt ametlikult käima. Projekt keskendub erinevate meetme väljatöötamisele, mis üksteist täiendades toetavad Euroopa Ülikooli teadusuuringute ja innovatsiooni valdkonda.

BoostEuroTeQ

EuroTeQ Engineering University (EuroTeQ) üldeesmärk on saada koostöö raames toimuva ja vastutustundliku tehnoloogiaalase väärtusloome juhtivaks ökosüsteemiks. See tähendab kõigi asjaomaste huvirühmade kaasamist tehnoloogiliste uuenduste protsessidesse. Selleks töötab EuroTeQ koostöös tööstussektori ja laiema ühiskonna esindajatega välja uuenduslikke õppevorme. Tudengid, kutseõppijad ja elukestvas õppes osalejad on oodatud omandama uusi oskusi ja teadmisi, et olla valmis tuleviku tööturul osalemiseks.

Selle eesmärgi saavutamiseks ei piisa aga ainult haridusplaanist. EuroTeQi raames kavatsetakse tegeleda kõigi „teadmusruumi“ elementidega: õppetöö, teadustöö, teadusalane innovatsioon ja suhtlus laiema ühiskonnaga.           

„BoostEuroTeQ“ projekti eesmärk on tõsta EuroTeQi konsortsiumi ühiskondlikku sidusust ning mõju. Projekt aitab välja töötada efektiivsemat koostöömudelit ülikoolide ning ühiskonna erinevate sidusrühmade vahel.

Projekt sai avalöögi ja paika pandi järgmised sammud

Projekti avaseminaril said kokku üle 30 kolleegi kõigist partnerasutustest (Technical University of Munich (TUM), Technical University of Denmark (DTU), Eindhoven University of Technology (TU/e), École Polytechnique (l’X), Czech Technical University in Prague (CTU), Tallinn University of Technology (TalTech), kes panustavad aktiivselt sellesse, et „BoostEuroTeQ“ saaks edukalt ellu viidud. Kohtumisel arutati, kuidas saada selge tegevuskava projekti eesmärkide saavutamiseks ja kuidas koostöö peaks toimuma.

Järgmise kolme aasta jooksul hõlmab projektimeeskonna töö kaht aspekti: uute erialaprofiilide juurutamine ning ühiskondlike muudatuste toetamine. Projekti koordineerimise eest vastutav TUM-i elukestva õppe instituut töötab koostöös Euroopa kolleegidega välja erialaõppijate koolituskontseptsiooni. Selle käigus analüüsivad partnerid tuleviku inseneride arenguvajadusi ning töötavad välja kohandatud kontseptsioonid nende elukestva õppe toetamiseks.

„Kogu meeskond on äärmiselt motiveeritud ja põnevil, et saame teha koostööd Euroopa tasandil,“ sõnas „BoostEuroTeQ-i“ projektijuht Sandra Dirnberger. „Võtame ette teadusliku töö, mille eesmärk on juurutada tavasid, mis võimaldavad inseneride kestlike elukestva õppe tavasid kiiremini arendada. See on suur lisa niigi ambitsioonikatele ettevõtmistele, mille EuroTeQ viimastel aastatel endale ellu viimiseks on võtnud. Seeläbi toetab „BoostEuroTeQ“ projekti partnereid nende liikumusel vastutustundliku väärtuse koosloome suunas tehnoloogia valdkonnas,“ selgitas Dirnberger.

Hoia end arengutega kursis ja löö tegemistes kaasa

Pikas perspektiivis jätkusuutlikkuse tagamiseks otsivad EuroTeQi projektipartnerid kõrghariduse, teadustöö ja innovatsiooni valdkonnas pidevalt uusi koostöövorme. Arvestades EuroTech Ülikoolide Liidu (EuroTech Universities Alliance) varasemates koostööprojektides saavutatud edu, oleme vägagi võimelised täiendavaid rahastamisvahendeid jõudude ühendamise nimel optimaalselt rakendama. Kui olete huvitatud sünergiate katsetamisest ja soovite projekti partneritega koostööd alustada, võtke ühendust EuroTechi Brüsseli osakonnaga, kes pakub ka regulaarselt toimuvaid seminare rahastamisvahendite kasutuselevõtu (nt programmist „Euroopa horisont“) ja sidemete loomise hõlbustamise teemal.

EuroTeQ Engineering University on 3-aastane Euroopa ülikoolide vaheline koostööprojekt, mille eesmärgiks on saavutada süsteemne ja jätkusuutlik koostöö õppe valdkonnas. Projekt toob endaga ühised õppeained- ja kavad erinevatel õppeastmetel ja seda nii riigipiiride, valdkondade ja akadeemiliste erialade üleselt.

Lisainfo:

Reijo Karu
Rahvusvahelise koostöö juht
E-post: reijo.karu@taltech.ee
Tel: 620 3503

Laeb infot...